Zorg, hulp en ondersteuning

Wmo-loket

WMO loket

Alle informatie over de Wmo in de gemeente vindt u op één locatie, namelijk het Wmo-loket. Hier kunt u terecht voor alle informatie over de Wmo en voor het aanvragen van Wmo voorzieningen.

Gehandicaptenparkeerkaart

Met een gehandicaptenparkeerkaart mag u op gehandicaptenparkeerplaatsen in 31 landen in Europa parkeren. Er zijn 3 verschillende kaarten:

Bijstandsuitkering aanvragen

spaarpotje

Als u geen inkomen heeft en werk zoekt, kunt u zich aanmelden bij de afdeling Zorg en Welzijn.

Mantelzorg

Een mantelzorger zorgt voor een familielid, vriend of buur. Hier kan veel tijd en energie in gaan zitten. Wordt de zorg te zwaar? Als mantelzorger kunt u dan (tijdelijk) ondersteuning van de gemeente krijgen. De gemeente gaat met u in gesprek en

Ik zit klem (huiselijk geweld)

Acht gemeenten uit Zaanstreek – Waterland trekken samen op met een publiekscampagne over huiselijk geweld. Ze vragen daarmee aandacht voor alledaagse situaties waarin mensen klem zitten en daardoor steeds minder controle hebben over hun eigen leven. Op deze pagina leest u meer over de campagne huiselijk geweld. 

Subsidies

Subsidies

Bewoners en organisaties kunnen voor bepaalde activiteiten en onder bepaalde voorwaarden subsidies aanvragen. De gemeente kent een aantal subsidiemogelijkheden, te weten:

Woonvoorzieningen

Wanneer u door ziekte, handicap of ouderdom problemen ondervind bij het gebruik van uw woning. Kunt u de gemeente Waterland vragen of u in aanmerking komt voor een woonvoorziening.

Hulp bij werk zoeken

Het is soms moeilijk om een baan te vinden. Bijvoorbeeld omdat u al een tijd geen werk meer heeft. Het helpt dan om een cursus of training te volgen. Of u gaat vrijwilligerswerk doen. De gemeente kan u hierbij helpen.

Klacht over discriminatie melden

Discriminatie is het maken van onderscheid op basis van bijvoorbeeld godsdienst, geslacht of ras. Dit is niet toegestaan.

Toezicht op kwaliteit Wmo uitvoering

GGD Zaanstreek-Waterland voert het calamiteitentoezicht uit op de kwaliteit van de uitvoering van de Wmo dienstverlening. Zij bewaakt en beschermt hiermee het publiek belang