Zorg, hulp en ondersteuning

Wmo-loket

WMO loket

Alle informatie over de Wmo in de gemeente vindt u op één locatie, namelijk het Wmo-loket. Hier kunt u terecht voor alle informatie over de Wmo en voor het aanvragen van Wmo voorzieningen.

Gehandicaptenparkeerkaart

Met een gehandicaptenparkeerkaart mag u op gehandicaptenparkeerplaatsen parkeren. Er zijn 3 verschillende kaarten:

Bijstandsuitkering aanvragen

spaarpotje

Als u geen inkomen heeft en werk zoekt, kunt u zich aanmelden bij de afdeling Zorg en Welzijn.

Mantelzorg

Een mantelzorger zorgt voor een familielid, vriend of buur. Hier kan veel tijd en energie in gaan zitten. Wordt de zorg te zwaar?

Subsidies

Subsidies

U kunt voor verschillende doeleinden (welzijns)subsidies aanvragen bij de gemeente. Hier leest u alles over de verschillende soorten, mogelijkheden en voorwaarden.

Woonvoorzieningen

Wanneer u door ziekte, handicap of ouderdom problemen ondervind bij het gebruik van uw woning. Kunt u de gemeente Waterland vragen of u in aanmerking komt voor een woonvoorziening.

Hulp bij werk zoeken

Het is soms moeilijk om een baan te vinden. Bijvoorbeeld omdat u al een tijd geen werk meer heeft. Het helpt dan om een cursus of training te volgen. Of u gaat vrijwilligerswerk doen.

Klacht over discriminatie melden

Discriminatie is het maken van onderscheid op basis van bijvoorbeeld godsdienst, geslacht of ras. Dit is niet toegestaan.

Toezicht op kwaliteit Wmo uitvoering

GGD Zaanstreek-Waterland voert het calamiteitentoezicht uit op de kwaliteit van de uitvoering van de Wmo dienstverlening. Zij bewaakt en beschermt hiermee het publiek belang