Zorg, hulp en ondersteuning

Wmo-loket

WMO loket

Alle informatie over de Wmo in de gemeente vindt u op één locatie, namelijk het Wmo-loket. Hier kunt u terecht voor alle informatie over de Wmo en voor het aanvragen van Wmo voorzieningen.

Mantelzorg

Een mantelzorger zorgt voor een familielid, vriend of buur. Hier kan veel tijd en energie in gaan zitten. Wordt de zorg te zwaar? Als mantelzorger kunt u dan (tijdelijk) ondersteuning van de gemeente krijgen. De gemeente gaat met u in gesprek en

Woonvoorzieningen

Wanneer u door ziekte, handicap of ouderdom problemen ondervindt bij het gebruik van uw woning, kunt u de gemeente Waterland vragen of u in aanmerking komt voor een woonvoorziening.

Bijstandsuitkering aanvragen

spaarpotje

Als u geen inkomen heeft en werk zoekt, kunt u zich aanmelden bij de afdeling Zorg en Welzijn.

Subsidies

Subsidies

Bewoners en organisaties kunnen voor bepaalde activiteiten en onder bepaalde voorwaarden subsidies aanvragen. De gemeente kent een aantal subsidiemogelijkheden, te weten:

Gehandicaptenparkeerkaart

Met een gehandicaptenparkeerkaart mag u op gehandicaptenparkeerplaatsen in 31 landen in Europa parkeren. Er zijn 3 verschillende kaarten:

Ik zit klem (huiselijk geweld)

Acht gemeenten uit Zaanstreek – Waterland trekken samen op met een publiekscampagne over huiselijk geweld. Ze vragen daarmee aandacht voor alledaagse situaties waarin mensen klem zitten en daardoor steeds minder controle hebben over hun eigen leven. Op deze pagina leest u meer over de campagne huiselijk geweld. 

BeterBuren

Heeft u last van harde muziek, blaffende honden of slaan de buren hard met de deuren? BeterBuren helpt om gesprekken tussen buren zo goed mogelijk te laten verlopen. Samen problemen bespreken en oplossen.

Meld Misdaad Anoniem

Meld Misdaad Anoniem (M.) is het onafhankelijke meldpunt waar je anoniem informatie kunt geven over criminaliteit en misdaad. Zo lever je een bijdrage aan de veiligheid in jouw eigen omgeving.

 


 

Klacht over discriminatie melden

Discriminatie is het maken van onderscheid op basis van bijvoorbeeld godsdienst, geslacht of ras. Dit is niet toegestaan.

Hulp bij werk zoeken

Het is soms moeilijk om een baan te vinden. Bijvoorbeeld omdat u al een tijd geen werk meer heeft. Het helpt dan om een cursus of training te volgen. Of u gaat vrijwilligerswerk doen. De gemeente kan u hierbij helpen.

Toezicht op kwaliteit Wmo uitvoering

GGD Zaanstreek-Waterland voert het calamiteitentoezicht uit op de kwaliteit van de uitvoering van de Wmo dienstverlening. Zij bewaakt en beschermt hiermee het publiek belang

Sociaal Plein

Iedere donderdagmiddag van 13.00-15.00 uur is er een inloopspreekuur, waar u zonder afspraak met uw hulpvraag terecht kunt in de ontmoetingsruimte van De Bolder.