Woonrijp maken en herinrichten Kievitstraat in Ilpendam

Het betreft het woonrijp maken en herinrichten gedeelte Kievitstraat tussen huisnummer 21 en Gruttostraat. 

Werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:
•    Aanleg van een extra riool voor het afvoeren van hemelwater;
•    herstraten van de rijbaan en trottoirs tussen Kievitstraat nr. 21 en Gruttostraat inclusief de aanleg van nieuwe parkeerplaatsen;
•    de verharding word opgehoogd. De gemiddelde ophoging  is ca. 15 cm; 
•    het trottoir voor de woningen 24 t/m 24c word verbreed en over de hele lengte komt een overrijdbare band;
•    de openbare verlichting word aangepast en voorzien van LED armaturen;
•    De nieuwe groenvakken aanplanten met laagblijvende beplanting en enkele bomen.

Planning en uitvoering
In de week van maandag 19 juli 2021 worden wat voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd in de vorm van aanvoer materialen het plaatsen van een container en het verwijderen van het haagje langs het grasveld, vanaf de Gruttostraat tot Blok 1. Vanaf de week van maandag 26 juli 2021 starten we op het terrein achter blok 1 en de v.m. school. Aansluitend word de steeg naast huisnummer 21 opgeknapt en een regenwaterriooltje aangelegd. Vervolgens worden eerst de 2 parkeerplaatsen en het trottoir voor blok 2 aangelegd. 

De rijbaan van de Kievitstraat zelf, vanaf huisnummer 21 tot het kruispunt met de Gruttostraat word na de bouwvak, de week van maandag 16 augustus aangepakt. De regenwater afvoer in de Gruttostraat naar de Zonneweg zal in een werkgang aansluitend worden aangebracht. 
De verwachting is dat de werkzaamheden totaal circa 7 weken duren. 
De firma Nota Infra verzorgt de uitvoering van het werk en de heer E. Bootsman houdt namens de gemeente toezicht. Gedurende de werkzaamheden wordt u door de aannemer, in overleg met de gemeente, op de hoogte gehouden over de voortgang. Tijdens de werkzaamheden worden daar waar het nodig is loopschotten neergelegd om de bereikbaarheid van woningen gedurende de werkzaamheden te garanderen. De opengebroken weggedeeltes zijn tijdens de werkzaamheden gestremd voor motorvoertuigen. 

Wat betekent dit voor u?
Het is mogelijk dat u enige hinder ondervindt van de werkzaamheden. Wij doen er alles aan om de hinder tot een minimum te beperken. Maar u kunt ook zelf een bijdrage leveren aan het voorkomen van overlast. 

Daarom vragen wij u:
o    voor aanvang en tijdens de werkzaamheden geen auto’s te parkeren op het aangegeven weggedeelte; 
o    eventuele aanwezige hagen/beplanting die overhangt boven de stoep of rijbaan terug te snoeien;
o    hekwerken die geheel of gedeeltelijk op openbare grond staan terug te zetten op uw eigen perceel;

Na de werkzaamheden aan de straat kan er een verschil in hoogte ontstaan tussen uw tuin/terrein en de straat. Om ervoor te zorgen dat uw perceel bereikbaar blijft na de ophoging van de straat, zal de gemeente, daar waar nodig de verharding op uw perceel tot ongeveer 1 m¹ uit trottoir of rijbaan aanstraten zodat de aansluiting op de nieuwe openbare verharding geen struikel gevaar oplevert. (het waterlandse metertje) 
Wanneer u van deze service geen gebruik wilt maken dan kunt u dit kenbaar maken aan de toezichthouder, schriftelijk of per E-mail, uiterlijk vóór vrijdag 30 juli a.s. zodat wij dit tijdig kunnen doorgeven aan onze aannemer.

Bijlagen

PDF210602 DEFINITIEF woonrijpmaken project St Sabastianuis-03 ontwerp riolering.pdf

PDF210602 DEFINITIEF woonrijpmaken project St Sabastianus-02 V2 Presentatieblad.pdf

PDF210705 bewonersbrief ondertekend.pdf

PDFBSL201019_Hooyschuur situatietekening_170906_OW-60-01n_pdf.pdf

Vragen of op de hoogte blijven?
Wanneer u naar aanleiding van deze brief nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de toezichthouder, de heer E. Bootsman. Hij is bereikbaar via telefoonnummer (0299) 658 573 of via de email op evert.bootsman@waterland.nl