Wonen en (Ver)bouwen

Verhuizen

U moet een verhuizing altijd doorgeven aan de gemeente waarin u gaat wonen. Ook als u in dezelfde gemeente blijft wonen. De gemeente past de basisregistratie personen (BRP) dan aan.

(Ver)bouwen

Wilt u bouwen of verbouwen? Misschien moet u hiervoor een vergunning aanvragen. Soms is het voldoende als u uw plannen bij de gemeente meldt. Soms kunt u gewoon direct aan de slag gaan. Op deze pagina leest u daarover meer.

Lees meer

Verklaring van voorrang (voorheen urgentiebewijs)

U kunt bij de gemeente een verklaring van voorrang aanvragen, wanneer u niet op de gangbare woonruimteverdelingsprocedure kunt wachten.

Huurwoning in Waterland

In Waterland is slechts 20% van de woningen een huurwoning. Deze huurwoningen zijn voor het grootste deel in bezit van Woningcorporaties.

Melding Openbare Ruimte

Is er iets kapot bij u in de buurt? Bijvoorbeeld een lantaarnpaal of stoeptegel? Is er sprake van rondslingerend afval, vernielingen of overlast? Meld het ons!

Monumenten en archeologie

Als u wilt gaan bouwen is het belangrijk om te weten of uw huis een monumentale status heeft

Lees meer

Welstand & Welstandcommissie

Als u gaat bouwen wordt er gekeken worden of het uiterlijk voldoet aan de eisen van de Monumenten en Welstandscommissie.

Lees meer

WOZ

Niemand wil te veel betalen. Niet in de supermarkt, in de garage of bij de bakker en dus ook niet aan belastingen. Dat is logisch.

Woonvisie Waterland

Om goed in te kunnen spelen op de veranderingen in de woningmarkt heeft Gemeente Waterland een Woonvisie opgesteld.

Lees meer

Bekendmakingen

Wekelijks (op donderdag)  wordt bekendgemaakt bekend welke besluiten de burgemeester, het college van burgemeester en wethouders of de raad wil nemen of inmiddels heeft genomen.

Lees meer

Veiligheid

Voorbereid zijn op noodsituaties; het kan enorm schelen als het écht mis gaat...

Lees meer