Wie komt er in aanmerking voor de Talentprijs van Waterland?

talent

Kent u een talentvolle Waterlander die een zetje in de rug kan gebruiken? Of misschien een groep Waterlanders die barst van het talent? Gemeente Waterland wil die persoon of personen voor de verdere ontwikkeling van dat talent een prijs toekennen. Het begrip “talent” interpreteren we daarbij graag ruim. Een muzikaal of sportief talent, een talent voor innovatie, economie of motivatie….wat ons betreft zijn er nauwelijks restricties. Wel vinden we het belangrijk dat het talent of de talenten sterk verbonden is/zijn met Waterland. Het gaat immers om een Waterlands talent.

Tijdens de gemeentelijke Nieuwjaarsreceptie zetten we die persoon of personen graag in het zonnetje. De prijs die wordt uitgereikt, is vooral bedoeld als stimulans voor het talent of de talenten. Daar kan bijvoorbeeld materiaal van worden aangeschaft, lessen gevolgd of het idee verder worden uitgewerkt.

Is er iemand of een groep personen die volgens u in aanmerking komt voor deze prijs? Laat het ons dan uiterlijk 3 januari 2020 weten. Graag ontvangen we daarbij een beschrijving waarom u denkt dat dit talent of deze talenten de prijs verdient. Wilt u daarvoor het formulier op onze website invullen? U kunt ook bij de balies van het gemeentehuis een formulier ophalen en aan ons terugsturen.  Wij kijken met veel belangstelling uit naar uw reactie!

 

Uw gegevens

Ik stel voor de talentprijs toe te kennen aan