Wet geluidhinder, plangebied Sebastianus Ilpendam (ontwerpbesluit hogere waarden)

Kennisgeving Wet geluidhinder

Burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland maken bekend dat met ingang van vrijdag 26 januari 2018 gedurende zes weken ter inzage ligt:

  • Het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder, dat betrekking heeft op het plangebied Sebastianus aan de Kievitstraat en Gruttostraat te Ilpendam, behorende bij het ontwerpbestemmingsplan “Ilpendam-Sebastianus”.

Het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder met bijbehorende stukken kunnen worden ingezien:

  • in het gemeentehuis bij de afdeling Publiekszaken aan de Pierebaan 3 te Monnickendam tijdens de openingstijden.
  • door de bestanden onderaan deze pagina bij “documenten” te downloaden

Indienen zienswijze
Tegen het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder kunnen belanghebbenden vanaf vrijdag 26 januari 2018 tot en met donderdag 8 maart 2018 schriftelijke zienswijzen naar voren brengen. De zienswijzen kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland, postbus 1000, 1140 BA te Monnickendam onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder plangebied Sebastianus te Ilpendam’.

Documenten
PDFOntwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder plangebied Sebastianus.pdf
PDFAkoestisch onderzoek plangebied Ilpendam Sebastianus.pdf
PDFPlangebied met woningen met hogere waarden Wet geluidhinder.pdf

(noot: termijn is met een week opgeschoven in verband met eerdere ontbreking publicatie ontwerpbestemmingsplan Staatscourant)