Wet geluidhinder, Brede School Monnickendam

Wet geluidhinder, Brede School Monnickendam


Het besluit hogere waarden Wet geluidhinder, dat betrekking heeft op de ontwikkeling van een brede school/multifunctionele accommodatie gelegen aan de Pierebaan 7 te Monnickendam, behorende bij het bestemmingsplan “Monnickendam – Brede School Scholeneiland” heeft vanaf 24 juli 2015 gedurende 6 weken ter inzage gelegen.


Inzien stukken

Het besluit hogere waarden met de bijbehorende stukken kunnen nog worden ingezien door onderstaande documenten te downloaden:

Ontwerpbesluit hogere waarden

Het ontwerpbesluit hogere waarden kan nog worden ingezien door het onderstaande document te downloaden: