Werkzaamheden Zereiderpad (Kerkbuurt) Marken

In verband met werkzaamheden (onderzoek kabels en leidingen) op het Zereiderpad (Kerkbuurt) op maandag 11 juli en dinsdag 12 juli ontstaat er lichte verkeershinder aan het Zereiderpad (Kerkbuurt) ter hoogte van Kerkbuurt 201 t/m Kerkbuurt 168. Het Zereiderpad (Kerkbuurt) blijft volledig bereikbaar voor al het verkeer. 

De afdeling Openbare Werken van de gemeente Waterland houdt toezicht op het werk. Voor vragen kunt u contact opnemen met de opzichter, de heer M. Rebel. 

Telefoon: (0299) 658 536 of per e-mail: Matthijs.rebel@waterland.nl