Werkzaamheden rotonde Monnickendam

Zoals eerder gecommuniceerd, gaat de Provincie op 2 oktober asfaltwerkzaamheden verrichten aan de provinciale weg N518, ook bekend als de Waterlandse Zeedijk. Op donderdag 21 september 2017 heeft de gemeenteraad besloten om het onderhoud aan de rotonde naar voren te halen en dit najaar te combineren met de werkzaamheden van de provincie.

Voortgang werkzaamheden

Zoals bekend is het groot onderhoud aan de rotonde Bernhardlaan naar voren gehaald zodat dit gecombineerd kan worden met de werkzaamheden van de provincie aan de N518 (Waterlandse Zeedijk).

In de week van 23 tot en met 27 oktober  worden ’s avonds en ‘s nachts  (tussen 20.00 en 5.00 uur ) voorbereidingen getroffen voor het asfalteren. Op donderdag en vrijdag 26 en 27 oktober wordt ook overdag gewerkt aan de aangrenzende trottoirs en oversteekplaatsen.

In de week van 30 oktober tot en met 4 november wordt overdag en in de nacht al het straat- en tegelwerk afgerond. In de avond en nacht van woensdag 1 november  tot en met vrijdag 3 november,  tussen 20.00 en 5.00 uur, worden de definitieve deklagen in asfalt aangebracht van de rijbanen en fietspaden en aansluitend de nieuwe belijning.

Dit betekent dat de rotonde is gestremd voor doorgaand verkeer op:

  • Vrijdag 27 oktober: tussen 20.00 en 5.00 uur
  • Woensdag 1 bovember: tussen 20.00 en 5.00 uur
  • Donderdag 2 november:  tussen 20.00 en 5.00 uur
  • Vrijdag 3 november: tussen 20.00 en 5.00 uur

Tijdens de afsluiting wordt er een omleiding ingesteld die met borden wordt aangegeven.

Voor de overige dagen en nachten is de rotonde  niet geheel afgesloten maar is er mogelijk wel enige verkeershinder. Wij vragen uw begrip hiervoor. Diverse werkzaamheden zijn weersafhankelijk,  dus de mogelijkheid bestaat dat de strakke planning of werkvolgorde iets moet worden aangepast. De werkzaamheden worden begeleid door de heer E. Bootsman van de gemeente Waterland. Voor eventuele vragen kunt u contact met hem opnemen. U bereikt hem via telefoonnummer (0299) 658 573 of via e-mail: e.bootsman@waterland.nl