Werkzaamheden herinrichting Zonneweg en Kievitstraat Ilpendam

In de week van maandag 19 november 2018 starten we met de werkzaamheden t.b.v. de herinrichting van de Kievitstraat (gedeelte 49 t/m 57) en de Zonneweg in Ilpendam,

De werkzaamheden bestaan in grote lijnen uit:

  • Het aanbrengen van een verankerde damwand bij Kievitstraat 49 t/m 57 en ter hoogte van Zonneweg 15 t/m 21 om het wegzakken van de bestrating in de toekomst te voorkomen.
  • Het verbeteren van de afvoercapaciteit van het hemelwater (neerslag) door de aanleg van extra kolken en rioolbuizen richting sloot.
  • Het fysiek aanbrengen van parkeervakken aan de overzijde van de straat.
  • Aanbrengen van een overrijdbaar trottoir met nieuwe parkeerbanden en nieuwe betonstraatstenen
  • Het maken van een aantal tafelkruisingen/drempels.
  • Het plaatsen van de verkeersborden t.b.v. de éénrichtingsverkeer.

Met de aannemer zijn afspraken gemaakt om de rijbaan gefaseerd uit te breken. De opengebroken weggedeeltes zijn tijdens de werkzaamheden gestremd voor al het verkeer. Tijdens de werkzaamheden worden loopschotten neergelegd om de bereikbaarheid van de woningen te garanderen. Ook zijn de hulpdiensten geïnformeerd. De afzettingen en omleiding wordt met borden aangegeven. De totale werkzaamheden worden uitgevoerd door  Wagelaar BV en gaan naar verwachting 4 maanden duren.

Vragen/contact  

De werkzaamheden worden begeleid door de heer J. Verleg van de afdeling Openbare Werken. Neemt u voor eventuele vragen en/of opmerkingen gerust contact op. De heer Verleg is bereikbaar via telefoonnummer (0299) 658 574 of via de e-mail op j.verleg@waterland.nl

PDFHerbestraten Zonneweg 2018-Fase 1

PDFHerbestraten Zonneweg 2018-Fase 2