Werkzaamheden gemaal Monnickendam

Locatie gemaal Monnickendam

In de zomer van 2020 wordt er gestart met de bouw van gemaal Monnickendam. Het nieuwe gemaal zorgt er mede voor dat het watersysteem de komende decennia wateroverlast in de polders ten noorden van Amsterdam tegengaat. Tevens kan het gemaal bij droogte extra water in het gebied inlaten. Gemaal Monnickendam wordt gevestigd in de Nieuwendam, iets ten noorden van de afslag Monnickendam-Noord en loopt onder de N247 door. Namens Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) zal aannemerscombinatie 'Gemaal Monnickendam' (bestaande uit de twee bedrijven: Friso Civiel en Van Hattum en Blankevoort) de voorbereidende werkzaamheden en de bouw van het gemaal uitvoeren. 

Deze eerste fase met voorbereidende werkzaamheden start vanaf 6 januari a.s. en duurt tot eind februari. 
Aan de westzijde (kant Purmer Ee) betreft het de aanleg van een tijdelijke damwand ter plaatse van het nieuwe gemaal. Tussen de damwand en de weg wordt zand aangebracht om de bodem voor te belasten. Beide werkzaamheden gebeuren vanaf het water. Het fietspad blijft open. Aan de oostzijde (de Gouwzeekant) wordt hetzelfde werk vanaf het fietspad gedaan, dat daarom verlegd moet worden en in januari afgesloten is. Wandelaars en fietsers worden omgeleid via het fietspad aan de overzijde. De bushaltes aan beide zijden van de N247 blijven – via de bestaande oversteekplaats (Hoogedijk-Lagedijk) - bereikbaar. Het wegverkeer ondervindt in deze voorbereidingsfase geen hinder van de werkzaamheden.

PDF Bewonersbrief gemaal Monnickendam werkzaamheden kabels en leidingen.pdf

Meer informatie op de website van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK)