Werkzaamheden Doelenerf Monnickendam

Voorbereidende werkzaamheden t.b.v. aanleg Hemelwater transport riool

Vanwege overlast door te hoge grondwaterstanden in de omgeving Doelenerf en Kloosterstraat zijn wij tot de conclusie gekomen dat een structurele oplossing gezocht moest worden. In het jaarplan 2018 is daarom opgenomen dat riolering wordt aangelegd naar het parkeerterrein Doelenerf om overtollig hemelwater en grondwater af te voeren.

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan uit:

  • (fase 1) het graven van proefsleuven om de plaats van bestaande kabels en leidingen in te meten
  • (fase 2) aanleg riolering (planning november 2018)
  • (fase 3) definitieve herbestrating (voorlopige planning 1 e kwartaal 2019)

De uitvoering (fase 1 en 2)

De voorbereidende werkzaamheden, het graven van de proefsleuven (fase 1). Starten in de week van 15 oktober 2018 en zullen naar verwachting 1 week duren.

De aanleg van de riolering (fase 2) start enkele weken later zodra de materialen door de fabrikant zijn geleverd.  De firma Wagelaar verzorgt de uitvoering van de werkzaamheden en de heer E. Bootsman houdt namens de gemeente toezicht op uitvoering.

Fase 3

Van 20 mei tot naar verwachting 28 juni is het Doelenerf voor alle verkeer afgesloten. Dit is nodig in verband met herbestratingswerkzaamheden, tevens worden er straatkolken bijgeplaatst in de Kloosterstraat voor de woningen 1 t/m 4. Wij verzoeken u vriendelijk om geen auto’s te parkeren op het Doelenerf  tijdens de werkzaamheden. Voor vragen over de uitvoering kunt u contact opnemen met de toezichthouder de heer Bootsman via tel. (0299) 658573 of via email e.bootsman@waterland.nl. Voor meer informatie zie www.waterland.nl

PDFdoelenerf_herstraten_herinrichten_presentatietekening.pdf

Vragen en contact gegevens

Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met de toezichthouder, de heer E. Bootsman. Hij is bereikbaar via telefoonnummer (0299) 658 573 of via de email op e.bootsman@waterland.nl.