Werkzaamheden brug Heemsweer

Op 18 september a.s. start de gemeente met het vervangen van de damwanden van de duikerbrug bij de entree van de Heemsweer in Broek in Waterland. Naast het vervangen van de damwanden, wordt een nieuwe houten leuning aangebracht en tevens wordt de bestrating opgeknapt. De duikerbrug blijft gedurende de werkzaamheden toegankelijk voor verkeer, maar enige hinder valt niet uit te sluiten. Het werk duurt 1,5 à 2 weken en wordt uitgevoerd door aannemingsbedrijf Klein Wieringen. Klein Wieringen is de huidige onderhoudsaannemer van de bruggen e.d. binnen de gemeente Waterland.

 

Heeft u vragen heeft over deze werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met de uitvoerder, de heer Ko Scholtens. Hij is bereikbaar via telefoonnummer (0227) 512 042 of via het e-mailadres info@kleinwieringen.nl t.a.v. K. Scholtens.