Welstand

Als u gaat bouwen wordt er gekeken worden of het uiterlijk voldoet aan de eisen van de Monumenten en Welstandscommissie.

De eisen van de welstandscommissie staan opgeschreven in de PDFWelstandsnota (pdf, 7MB). Deze commissie zal beoordelen of het plan goed past in de bestaande omgeving.

De adviezen van de commissie

Er wordt extra aandacht besteed aan panden of objecten met een monumentale status. Er is ook aandacht voor de locatie van het huis. Als het huis in het beschermde stads- of dorpsgezicht valt krijgt het plan ook extra aandacht bij de commissie.

Monumenten- en Welstandscommissie Waterland

De rol van de monumenten- en welstandscommissie Waterland is om het college, op verzoek of uit eigen beweging, te adviseren over:

  •  de toepassing van voorschriften omtrent de welstand volgens de Woningwet;
  •  de toepassing van de Monumentenwet 1988 in zijn algemeenheid;
  •  de toepassing van de gemeentelijke monumentenzorg in zijn algemeenheid;
  •  andere ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de beschermde stads- en dorpsgezichten.

De gemeente Waterland kent sinds 1 januari 2012 één adviescommissies voor monumenten en welstand. De commissie is samengesteld uit deskundigen op het gebied van de architectuur, (steden)bouw, monumentenzorg en welstand en bestaat tevens uit vertegenwoordigers van de historische verenigingen uit de desbetreffende kernen.

Plantoelichter: Mevrouw M. Leeverink en/of de heer Bruinsma

Vergaderingen

De commissie vergaderingen vinden iedere twee weken op maandagmiddag plaats (agenda). De vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in een vergaderkamer in het gemeentehuis van Monnickendam. Uw complete aanvraag dient ruim één week voorafgaand aan de vergadering bij de gemeente te worden ingediend. Over het precieze tijdstip van behandeling van een plan en voor andere vragen over de welstand- en monumentencommissie kunt u contact opnemen met een van onze medewerkers via telefoonnummer (0299) 658 515.  

Leden Welstandscommissie:

  •  Mevrouw M. Reitsma (voorzitter/stedenbouwkundige)
  •  De heer A. Boezaard (monumentendeskundige)
  •  De heer N. Zimmermann (architect lid)
  •  De heer J.T.B. Kwakman (burgerlid vereniging Oud Broek in Waterland)
  • Vacature (Burgerlid Vereniging Oud Monnickendam)
  • Vacature (Burgerlid Vereniging Historisch Eiland Marken)

Notulen

PDFnotulen_welstand_05_03_2018.pdf

PDFnotulen_welstand_19_02_2018.pdf

PDFNotulen_welstand_05_02_2018.pdf

PDFnotulen_welstand_22_01_2018.pdf

PDFnotulen_welstand_08-01-2018.pdf

PDFnotulen_welstand_18-12-2017.pdf

PDFnotulen_welstand_13-11-2017.pdf

PDFnotulen_welstand_30-10-2017.pdf

PDFnotulen_welstand_16-10-2017.pdf

PDFnotulen_welstand_02-10-2017.pdf

PDFnotulen_welstand_18-09-2017.pdf

PDFnotulen_welstand_04-09-2017.pdf

PDFNotulen Welstand 21-08-2017.pdf

PDFNotulen_welstand_07-08-2017.pdf

PDFNotulen_welstand_24-07-2017.pdf

PDFNotulen_welstand_10-07-2017.pdf

PDFNotulen_welstand_26-06-2017.pdf

PDFNotulen_welstand_12-06-2017.pdf

PDFnotulen_welstand_ 29-05-2017.pdf

PDFnotulen_welstand_15-05-2017.pdf

PDFnotulen_welstand_01-05-2017.pdf

PDFnotulen_welstand_18-04-2017.pdf

PDFnotulen_welstand_03-04-2017.pdf

PDFnotulen_welstand_20-03-2017.pdf

PDFnotulen_welstand_06-03-2017.pdf

PDFNotulen_welstand_20-02-2017.pdf

PDFnotulen_welstand_06-02-2017.pdf

PDFnotulen_welstand_23-01-2017.pdf

PDFnotulen_welstand_09-01-2017.pdf