Wegen in beheer bij gemeente

Niet  alle wegen in Waterland zijn in beheer bij de gemeente. De gemeente beheert vrijwel alle openbare wegen binnen de bebouwde kom. Veel wegen buiten de bebouwde kom zijn van de Provincie of van Rijkswaterstaat. Om een beeld te geven wie wat beheert is onderstaande kaart gemaakt. Op de kaart staan ook zoveel mogelijk de voetpaden aangegeven. Elk jaar wordt de helft van de wegen geïnspecteerd zodat duidelijk is wat de kwaliteit is. Op basis van de inspecties wordt jaarlijks het noodzakelijke onderhoud gepland.

(Vanwege de hoeveelheid gegevens kan het laden van de kaart even duren. De weergave van sommige wegvakken klopt niet omdat de gegevens niet goed worden vertaald. In een volgende versie proberen wij dat op te lossen. De kaart moet daarom als indicatief worden gezien.)

Boven de kaart ziet u een grijze balk met onderstaande symbolen.

  legenda
  volledig scherm

Om de kaart beter te kunnen bekijken kunt u ook klikken op de wegenkaart Gemeente Waterland. Daarna wordt de kaart in een nieuw scherm geopend samen met de legenda. In de legenda kunt u ook andere wegbeheerders aan- en uitzetten.

Heeft u tips of suggesties met betrekking tot de wegen van de gemeente? Geef die dan door via een Melding Openbare Ruimte.