Voorbereidende werkzaamheden t.b.v. plaatsing ondergrondse afval inzameling in Monnickendam

In de ‘binnenstad’ van Monnickendam maakt nog een groot aantal huishoudens gebruik van zakken voor de huisvuil inzameling. De gemeenteraad heeft dit jaar besloten te stoppen met de inzameling d.m.v. zakken en over te gaan naar ondergrondse inzameling. 

Voor 2022 staat de aanleg van ondergrondse inzamel containers gepland op de volgende locaties:
Zuid/Oost, hoek ’t Prooyen / Galgeriet 
Centraal, Oudezijds Burgwal / Kermergracht. 
Zuid/West, Zarken/ Bolwerk (t.h.v. bestaande vluchtheuvel)

Ter voorbereiding van plaatsing zullen op deze locaties proefsleuven gemaakt worden ter verkenning van de aanwezige kabels en leidingen. 
Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in de week van maandag 29 augustus t/m 2 september. Voor vragen kunt u contact opnemen met onze opzichter, de heer E. Bootsman. Telefoon: (0299) 658 573 of per e-mail: evert.bootsman@waterland.nl 

PDFOndergrondse inzameling Monnickendam Bolwerk.pdf
PDFOndergrondse inzameling printblad Monnickendam Oudezijds Burgwal.pdf
PDFOndergrondse inzameling printblad Monnickendam 't Prooyen Galgeriet.pdf