Voetpaden vervangen : Albertsvelt en Rennekencamp

Asfalt eruit, bestrating erin

De voetpaden die worden vervangen zijn veelal uitgevoerd in asfalt. Asfalt is moeilijk te onderhouden en maakt een sombere indruk. De gemeente vervangt daarom het zwarte asfalt en de zwarte betonstenen door gele betonstenen. Ook worden de paden opgehoogd zodat deze niet meer onderwaterlopen bij regenval. 

Nieuwe planning

De verwachting was dat de werkzaamheden eind juni klaar zouden zijn. Maar dat is niet gelukt. De verwachting is dat werkzaamheden op het Albertsvelt eind juni gereed zijn. Als het Albertsvelt klaar is starten we met het voetpad Rennekencamp. Rennekencamp zal naar verwachting eind juli 2023 gereed zijn. 

Opslag

Voor de werkzaamheden is een plek voor opslag nodig. Hiervoor wordt een aantal parkeerplaatsen in de Calvercamp gebruikt. Het betreft de langsparkeerplaatsen tussen nummer 22 en 24 en de schuine parkeerplaatsen daar tegenover.
  
Vragen? 

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de heer J.J.G. Tenhaeff, bereikbaar per telefoon 06-27317234 of via de mail op JanJaap.Tenhaeff@waterland.nl
 

PDF Voetpaden Albertsvelt Rennekencamp.pdf