Vervangen verkeersborden Broek in Waterland (noord)

Volgende week wordt er gestart met het vervangen van de oude verkeersborden in Broek in Waterland (noord). Gebleken is dat de meeste borden (verkeers- en straatnaamborden) verouderd zijn. Deze vervanging is gewenst om de zichtbaarheid van borden en de vindbaarheid van adressen te vergroten. Gelijktijdig worden, indien nodig, de verkeersborden rechtgezet en schoongemaakt.
Wij willen u verzoeken, indien van toepassing, de verkeersborden die in particulieren hagen, struiken of bomen staan vrij te snoeien zodat de aannemer efficiënt kan werken.

De werkzaamheden duren circa 2 weken en worden uitgevoerd tussen 07:00 en 16:00 uur door de firma Via van Dalen.
Voor vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de heer N. Zwaag op telefoon: (0299) 658 632 of per e-mail: verkeer@waterland.nl