Verkiezingen 2023: Provinciale Staten

Op woensdag 15 maart 2023 zijn de Provinciale Staten en de Waterschapsverkiezingen. Wilt u weten waar de Provinciale Staten verkiezing over gaat en op wie u kunt stemmen? Dat leest u hieronder. Wilt u nog meer informatie? Dat leest u hier: www.noord-holland.nl/verkiezingen.

Provinciale Staten zijn de gekozen volksvertegenwoordigers bij de provincie. U kunt Provinciale Staten vergelijken met een gemeenteraad, alleen dan op provincieniveau. Noord-Holland heeft 55 Statenleden. Zij controleren het dagelijks bestuur (Gedeputeerde Staten). Bijvoorbeeld door het stellen van vragen, die Gedeputeerde Staten moeten beantwoorden. Op 15 maart 2023 zijn de landelijke verkiezingen voor Provinciale Staten van alle provincies. Zij kiezen vervolgens de leden van de Eerste Kamer. Met uw stem bij de Provinciale Statenverkiezingen heeft dus ook invloed op de landelijke politiek.
Provinciale Staten stellen ook de provinciebegroting vast. Het meeste geld daarvan gaat naar verkeer en vervoer, zoals wegen, fietspaden, onderhoud aan kanalen en bruggen en het openbaar vervoer. Ook natuurbehoud en natuurontwikkeling, economie, klimaat en milieu zijn belangrijke uitgavenposten. 
Statenleden gaan over belangrijke vraagstukken. Waar kunnen nieuwe huizen komen? Hoe komen Noord-Hollanders op school of werk? Of: waar kunnen windmolens of zonnepanelen komen voor duurzame energie? Hoe zorgen we voor balans tussen aan de ene kant landbouw en industrie en aan de andere kant natuur en  leefbaarheid? En hoe gaan we om met stikstof, uitstoot en geluid? 
Statenleden gaan ook in gesprek met Noord-Hollanders en nemen regelmatig een kijkje in de provincie. Ze bezoeken bijvoorbeeld een boerderij of een natuurgebied. Statenleden doen dit werk vaak naast een baan. 
In dit filmpje wordt ook kort uitgelegd wat de provincie allemaal doet en waar u voor stemt.

Aan de Provinciale Statenverkiezingen van 2023 doen 23 partijen mee. Benieuwd welke partijen dit zijn en waar zij voor staan? Dat leest u hier.

Als u wilt weten welke politieke partij bij u past, dan kunt u gebruik maken van een online stemhulp. De stemhulp voor de Provinciale Statenverkiezing vindt u hier: MijnStem

Download hieronder de kandidatenlijsten voor de verkiezingen van 2023:

PDF Kandidatenlijsten provinciale_Staten_2023

Lees voor

Heeft u het vermoeden dat er mogelijk een fout is gemaakt in een proces-verbaal (bij de telling of de
vaststelling van de uitslagen) van een stembureau of van het gemeentelijk stembureau bij de
Provinciale Staten 2023? Dan kunt u dit melden bij het centraal stembureau (CSB: de provinciale
hoofdstad). Meldingen kunnen tot 48 uur voor de zitting van het centraal stembureau worden
ingediend. Voor het centraal stembureau van de provincie Noord-Holland moet de melding voor 21
maart 2023, 14.00 uur ontvangen zijn.

Hier kunt u het formulier voor uw melding downloaden:
PDF Meldingsformulier Stemopneming Provinciale Staten 2023_0.pdf

Deze melding kunt u sturen naar verkiezingen@waterland.nl