Verkiezingen 2022

Op woensdag 16 maart 2022 is de gemeenteraadsverkiezing. Op deze webpagina vertellen we u binnenkort meer over de verkiezingen.

Gemeenteraadsverkiezingen op 14, 15 en 16 maart 2022

14 en 15 maart zijn vroeg stemdagen. Op deze dagen zijn in de gemeente Waterland 2 stembureaus geopend, te weten…..
Op deze pagina houden we u op de hoogte over komende verkiezingen. Deze pagina zal regelmatig vernieuwd worden met actuele informatie.  

Informatie voor politieke partijen:

Nieuwe lokale politieke groeperingen die onder een bepaalde naam (in de wet heet dit: aanduiding) aan de gemeenteraadsverkiezingen op (14,15) 16 maart 2022 willen deelnemen en die niet  geregistreerd zijn in het register voor de Tweede Kamerverkiezing of Provinciale Staten van Noord-Holland, dienen zich te laten registreren bij het centraal stembureau op het Gemeentehuis van de gemeente Waterland. Dit is gevestigd Pierebaan 3, 1141 GV Monnickendam. U dient hiervoor vooraf een afspraak te maken.

Registratie voor deelname aan de verkiezingen van 14, 15 en 16 maart 2022 dient te gebeuren voor 20 december 2021. 

Voor de registratie dient u de volgende gegevens te overleggen aan het centraal stembureau:

  • Een registratieverzoek; (model G1-1)
  • Een afschrift van de notariële akte waarin de statuten van de vereniging zijn vastgelegd;
  • Een bewijs van inschrijving in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel;
  • Een bewijs van betaling van een waarborgsom van € 112,50. De waarborgsom dient vooraf te worden overgemaakt op rekeningnummer NL 11 BNGH 0285033298 van de gemeente Waterland, onder vermelding van:

- Waarborgsom registratie;
- Naam van de politieke groepering.

Na inlevering van alle stukken neemt het Centraal stembureau tijdig (binnen 6 weken) een besluit over de registratie. 
Politieke partijen die al geregistreerd zijn voor de tweede kamer of provinciale verkiezingen, of al geregistreerd zijn in de gemeente Waterland hoeven zich niet (opnieuw) te registreren.
Voor vragen omtrent de registratie en het maken van een afspraak kunt u zich wenden tot de gemeente Waterland (0299)  658 585 of gemeente@waterland.nl