Verkeersmaatregelen m.b.t. ondergrondse restafval perscontainer op ’t Prooyen

Op donderdag 25 maart wordt er een nieuwe ondergrondse perscontainers geplaatst op ’t Prooyen te Monnickendam. De werkzaamheden starten rond 07:30 uur tot circa 12:00 uur en worden uitgevoerd door de firma DBI Container Service.
Voor deze werkzaamheden zal de doorgaande route Gooische Kaai - ‘t Prooyen worden gestremd. Er wordt ter plaatse een omleidingsroute ingesteld.
Wij willen u verzoeken met het parkeren van uw voertuig rekening te houden met deze werkzaamheden.  De contactpersoon van de gemeente is Jacko Borst (0299) 658650. 

Noot (weghalen na lezing): 
Aanlevering via publicatieswaterland@daadkracht.nl . Publicaties aangeleverd aan Daadkracht komen automatisch in Ons Streekblad. 

Uiterste aanlevering op maandag 15.00 uur aan Daadkracht en Communicatie voor bekendmaking op donderdag in dezelfde week.