Verkeersmaatregelen m.b.t. bouwwerkzaamheden Dorpsstraat 35 te Ilpendam

In de week van 17 Mei wordt er weer gestart met de werkzaamheden ter hoogte van Dorpsstraat 35 te Ilpendam. De firma Mercuur Bouw zal de bouwwerkzaamheden uitvoeren.
Voor de bereikbaarheid van de locatie zal ter hoogte van Dorpsstraat 33 t/m 36 overdag (7:00-17:00 uur) van 17 mei 2021 t/m 4 juni 2021 een tijdelijk parkeerverbod worden ingesteld. 
Op deze wijze kan met name het materieel op- en af de locatie komen. Het meeste materiaal zal via klein materieel worden vervoerd of via het water en op de Westerweg worden overgeslagen op vrachtwagens.

Wij willen u verzoeken met het parkeren van uw voertuig rekening te houden met dit tijdelijk parkeerverbod. Voertuigen die op werkdagen op dit weggedeelte staan kunnen worden weggesleept op kosten van de eigenaar.
De contactpersoon van de aannemer is P. Zwart.
 

Luchtfoto van de locatie:

Tijdelijk parkeerverbod E4 + ma-vr van 7:00-17:00 uur