Verkeerhinder door Monnickendammer Visdagen

Gedurende vrijdagmiddagen vanaf 19 juli 2019 worden er verkeersmaatregelen getroffen in Monnickendam vanwege de Monnickendammer Visdagen. De Gooische Kaai, Haven en het Schulpzand zijn dan tijdelijk afgesloten voor doorgaand verkeer. Tevens geldt er een parkeerverbod in deze straten en is de
wegsleepregeling van toepassing.