Veel gestelde vragen verkiezingen Tweede Kamer 2021

Algemene vragen

Op vertoon van uw stempas en uw identiteitsbewijs, ontvangt u in het stembureau het papieren stembiljet. Hierop vindt u de namen van de partijen en kandidaten op wie u kunt stemmen.

Zo brengt u uw stem uit

U stemt door:

 • het witte stipje geplaatst vóór de kandidaat van uw keuze rood te maken, of 
 • door blanco te stemmen.

Blanco stemmen

U stemt blanco door geen enkel wit stipje rood te maken. U vouwt in dit geval dus het volledig onbeschreven stembiljet dicht en stopt het in de stembus. Schrijft u toch op het stembiljet, dan geldt uw stem als ongeldig.

Het uitbrengen van een blanco stem heeft, net als niet-stemmen, geen invloed op de zetelverdeling. Voor de berekening van de uitslag en de kiesdeler/kiesdrempel worden uitsluitend de op de kandidaten uitgebrachte stemmen geteld. Het is dus niet zo dat een blanco stem naar de grootste partij gaat. Blanco stemmers worden wel meegerekend in het opkomstpercentage.

Heeft u zich bij het invullen van uw stembiljet vergist?

Geef het stembiljet dan terug aan de voorzitter van het stembureau. Hij/zij maakt dit stembiljet onbruikbaar en geeft u eenmalig een nieuw stembiljet.

Ongeldige stembiljetten

Heeft u op het stembiljet twee of meer witte stipjes rood gemaakt of bijvoegingen (tekst of tekeningen) geplaatst, dan wordt het stembiljet ongeldig.

Als u gaat stemmen neemt u mee:

 • uw stempas
 • een geldig identiteitsbewijs 

Heeft u naast de Nederlandse nog een andere nationaliteit? Dan mag u zich ook legitimeren met bepaalde buitenlandse documenten. Dit zijn een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs uit een EU-land, IJsland, Liechtenstein of Noorwegen. Of met een paspoort of identiteitskaart uit Zwitserland.

Op de website waarismijnstemlokaal.nl vindt u eenvoudig het stembureau bij u in de buurt!

Briefstembureau woensdag 10 maart t/m 17 maart

 • Gemeentehuis, Pierebaan 3, 1141 GV te Monnickendam

Stembureaus maandag 15 maart en dinsdag 16 maart

 • Sporthal de Havenrakkers, Nieuwland 32, 1151 BR te Broek in Waterland
 • Sporthal 't Spil, 't Spil 22, 1141 SE te Monnickendam

Stembureaus woensdag 17 maart

 • Gebouw Samuel, Kerkstraat 34,1141 BJ te Monnickendam
 • Zorgcentra Evean Swaensborch (alleen voor bewoners), Swaensborch 11, 1141 VZ te Monnickendam
 • Sporthal 't Spil, t Spil 22, 1141 SE te Monnickendam
 • Gemeentehuis, Pierebaan 3, 1141 GV te Monnickendam
 • Sociaal Cultureel Centrum De Bolder, 't Spil 1, 1141 SE te Monnickendam
 • Karmac Bibliotheek Monnickendam, 't Spil 19, 1141 SE te Monnickendam
 • Gemeentewerf Katwoude, Hoogedijk 2, 1145 PM te Katwoude
 • Dorpshuis Het Trefpunt, Marken, Kerkbuurt 90, 1156 BM te Marken
 • Gymzaal De Havenrakkers, Broek in Waterland, Nieuwland 32, 1151 BR te Broek in Waterland
 • Wijksteunpunt Broek in Waterland, De Draai 33, 1151 CD te Broek in Waterland
 • Firma Lodder, Zuiderwoude, Gouw 14, 1153 PK te Zuiderwoude
 • Dorpshuis Ilpendam, Kerkstraat 1, 1452 PR te Ilpendam
 • Dorpshuis De Nieuwe Boet, Dorpsstraat 64 A, 1454 AM te Watergang
 • Opstandingskerk, Wilhelminalaan 52, 1141 CW te Monnickendam

Stembureaus

Op maandag 15, dinsdag 16 en woensdag 17 maart zijn onze stembureaus geopend van 7.30 tot 21.00 uur. Maar let op: op 15 en 16 maart zijn niet alle stembureaus open. Dit zijn alleen de sporthal de Havenrakkers en sporthal 't Spil.

Briefstembureau

Van woensdag 10 maart tot woensdag 17 maart is het briefstembureau in het gemeentehuis in Monnickendam geopend. Deze is elke werkdag van 09.00 uur tot 17.00 uur geopend. 

Als stemgerechtigde mag u uw stem uitbrengen in een willekeurig stembureau in Nederland. Uw stempas geldt in eerste instantie echter alleen voor de stembureau’s in gemeente Waterland. Wilt u in een andere gemeente in Nederland gaan stemmen? Dan heeft u een kiezerspas nodig. Een kiezerspas vraagt u aan bij gemeente Waterland.

Als u niet in de gelegenheid bent om zelf te gaan stemmen, dan kunt u iemand anders machtigen dit voor u te doen. Dit heet stemmen bij volmacht. Hierbij gelden een aantal voorwaarden.

Voorwaarden om iemand te kunnen machtigen

Bij het machtigen van een ander geldt dat:

 • de persoon die wordt gemachtigd, zelf ook een stempas moet hebben ontvangen (kiesgerechtigd is);
 • de gemachtigde de volmachtstem alleen tegelijkertijd met zijn eigen stem kan uitbrengen;
 • de gemachtigde in totaal maximaal drie machtigingen kan aannemen. 

Iemand machtigen die niet woonachtig is in gemeente Waterland

Wilt u iemand machtigen die in een andere gemeente woont? Dan dient u tijdig een volmachtbewijs aan te vragen bij de gemeente Waterland. Dat kan op de volgende drie manieren:

 • Maak via (0299) 658 585 een afspraak in het gemeentehuis te Monnickendam. Doe dat wel tijdig, want deze afspraak dient uiterlijk op vrijdag 12 maart 2021 plaats te vinden. Ga op de afgesproken datum en tijd naar het gemeentehuis. Neem het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier met de identiteitsbewijzen van aanvrager en gevolmachtigde mee.
 • Dien een schriftelijke aanvraag in, door volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier met de identiteitsbewijzen van aanvrager en gevolmachtigde per post te sturen naar: Gemeente Waterland, afdeling Publiekszaken, Postbus 1000, 1140 BA Monnickendam 
 • Uw schriftelijke of digitale aanvraag moet uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 om 17.00 uur door de gemeente Waterland zijn ontvangen. De gemachtigde (dus niet u zelf) ontvangt daarna het volmachtbewijs en hoeft in dat geval geen kopie van uw identiteitsbewijs mee te nemen naar het stembureau.

Ja, dat kan. U kunt zich dan identificeren met een kopie van een verklaring van de gemeente Waterland waarin de vermissing is vermeld én een document waarop uw naam en foto staan (bijvoorbeeld een persoonlijke OV-chipkaart of bibliotheekpas).

U kunt stemmen met een identiteitsbewijs als deze op de dag van de verkiezing niet langer dan 5 jaar verlopen is, de einddatum op uw identiteitsbewijs is dan 18 maart 2016 of eerder.
Is uw identiteitsbewijs langer dan 5 jaar verlopen op de dag van de verkiezing? Vraag dan op tijd een nieuw identiteitsbewijs aan of verleen iemand anders een schriftelijke volmacht om namens u een stem uit te brengen.

Nee, u kunt enkel stemmen voor de Tweede Kamerverkiezing wanneer u de Nederlandse nationaliteit hebt.

U mag (tegelijk met de eigen stem) maximaal 3 volmachtstemmen uitbrengen.

U ontvangt uw stempas inclusief de gezondheidscheck (vragenlijst) uiterlijk woensdag 3 maart 2021. Heeft u op 4 maart 2021 niets ontvangen? Neem dan contact met de gemeente waar u op 1 februari 2021 stond ingeschreven.

Uiterlijk woensdag 3 maart 2021 ontvangt u uw stempas en een gezondheidscheck (vragenlijst). Heeft u op 4 maart 2021 nog geen stempas ontvangen, is deze beschadigd of bent u uw stempas kwijt, dan kunt u een vervangende stempas aanvragen.

Hiervoor maakt u een afspraak via (0299) 658 585. Doe dat wel tijdig, want deze afspraak dient uiterlijk op vrijdag 12 maart 2021 plaats te vinden. U komt vervolgens persoonlijk naar het gemeentehuis in Monnickendam. Neem dan ook uw legitimatiebewijs mee.
Vindt u alsnog uw oorspronkelijke stempas terug, dan kunt u daarmee niet meer stemmen. Dat kan alleen met de nieuwe, vervangende stempas.

Ja, deze is te vinden op onze website op de pagina "stemmen voor verkiezingen".

Vragen over briefstemmen

Met uw Stempluspas mag u ook fysiek gaan stemmen op woensdag 17 maart 2021.

Wij willen u echter dringend adviseren om gebruik te maken van het voorrecht om per brief te mogen stemmen. 

Vervroegd stemmen op 15 of 16 maart

Als u zich kwetsbaar voelt vanwege uw gezondheid, kunt u uw stem ook eerder fysiek uitbrengen. U kunt dan op maandag 15 maart 2021 en dinsdag 16 maart 2021 terecht bij de volgende twee stembureau’s: 

 • Sporthal de Havenrakkers, Nieuwland 32, 1151 BR te Broek in Waterland
 • Sporthal 't Spil, 't Spil 22, 1141 SE te Monnickendam

Andere manier om uw stem uit te brengen

Uiteraard is het ook altijd mogelijk om iemand te machtigen om uw stem uit te brengen. 

Hoe kunt u per brief stemmen?

 1. Vul het stembiljet in met de stem van uw keuze (net als voorheen in een stemhokje);
 2. Duw het ingevulde stembiljet in de stemenvelop;
 3. Duw de stemenvelop én uw stempluspas inclusief uw handtekening in de retourenvelop.
 4. Stuur uw retourenvelop per post op of lever het in bij het inleverpunt in het gemeentehuis te Monnickendam.

Waar kan ik de retourenvelop inleveren?

De retourenvelop kunt u op 2 manieren inleveren:

 • Deponeer uw retourenvelop in de bekende oranje (PostNL) brievenbus bij u in de buurt of inleveren deze in bij een PostNLpunt;
 • U brengt de retourenvelop naar het inleverpunt in het gemeentehuis te Monnickendam

Inleverpunt in de gemeente Waterland

In de gemeente Waterland is er 1 inleverpunt. U kunt op woensdag 10 maart, donderdag 11 maart, vrijdag 12 maart, maandag 15 maart en dinsdag 16 maart van 09.00 tot 17.00 uur en op woensdag 17 maart van 07.30 tot 21.00 uur uw retourenvelop inleveren bij het gemeentehuis te Monnickendam.

Op deze dagen en tijden is er iemand aanwezig om de retourenvelop in ontvangst te nemen.

Als u op 17 maart 2021 de leeftijd van 70 jaar of ouder heeft dan hoeft u niet meer de deur uit om te kunnen stemmen. U kunt namelijk bij deze verkiezing per brief stemmen. Het briefstemmen wordt in verband met corona als extra optie aangeboden aan 70plussers.

U ontvangt van de gemeente uiterlijk 3 maart 2021 een Stempluspas (uw stempas) en gezondheidscheck per post. Uiterlijk 11 maart 2021 ontvangt u het briefstempakket.

Het Briefstempakket bevat:

 • Uitleg over het briefstemmen
 • Een stembiljet met een envelop
 • Een retourenvelop

Corona gerelateerde vragen

Per 1 december 2020 is het dragen van een mondkapje in openbare publieke binnenruimtes verplicht. En dus ook in een stembureau. U doet het mondkapje alleen even af zodat het stembureau-lid uw identiteit kan controleren. 

De stembureauleden houden hierop toezicht. Bovendien zijn er meer stembureauleden aanwezig dan bij vorige verkiezing. Ook is er personeel aanwezig uitsluitend met de taak om de kiezer te begeleiden.

Als u zich kwetsbaar voelt vanwege uw gezondheid, kunt u ook op maandag 15 maart 2021 of dinsdag 16 maart 2021 al uw stem uitbrengen. Dit kan echter maar bij een beperkt aantal stembureau’s, namelijk:

 • Sporthal de Havenrakkers, Nieuwland 32, 1151 BR te Broek in Waterland
 • Sporthal 't Spil, 't Spil 22, 1141 SE te Monnickendam

Stemgerechtigden ontvangen uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan de verkiezingsdag een gezondheidscheck met vragen die zij voor zichzelf moeten beantwoorden. Stemgerechtigden die 1 of meer vragen in de gezondheidscheck met 'JA' hebben beantwoord, mogen niet zelf gaan stemmen in een stembureau. Zij kunnen dan iemand machtigen

De stembureauleden doen een gezondheidscheck voordat ze met hun werk beginnen. Als een lid van het stembureau niet aan de gezondheidscheck voldoet, mag hij/zij deze functie niet vervullen.

 • Iedereen die naar het stemlokaal komt, doet voorafgaand thuis een gezondheidscheck. Dit is een vragenlijst die vooraf naar de kiezers wordt gestuurd.
 • Voor stembureauleden en tellers geldt deze gezondheidscheck ook.
 • Iedereen moet in het stemlokaal 1,5 meter afstand houden.
 • Er worden waar mogelijk kuchschermen geplaatst tussen kiezers en stembureauleden.
 • De stembureauleden die de stempassen aannemen en de stemformulieren uitreiken, dragen wegwerphandschoenen.
 • U krijgt een eigen rode stempotlood welke u mee naar huis mag nemen of weer mag inleveren na het stemmen.

Volg de in het stembureau geldende regels over afstand en hygiëne te allen tijde op. Kunt u de geldende regels niet opvolgen, dan kan de toegang u worden ontzegd of kan u verzocht worden het stembureau te verlaten. U heeft dan niet uw stem uitgebracht.

Vragen over de stembureaus

Volgens de Kieswet is het verlenen van hulp bij het stemmen alleen toegestaan op grond van een lichamelijke (bijvoorbeeld visuele) handicap. Als een kiezer wegens een lichamelijke handicap hulp nodig heeft bij het stemmen, dan kan hij hulp krijgen van een door hemzelf aangewezen persoon of van een lid van het stembureau.

Ja, er is een stembureau in Swaensborch in Monnickendam. Deze is echter alleen voor haar bewoners geopend.

Gemeente Waterland volgt de landelijke toegankelijkheidsrichtlijnen bij het inrichten van de stembureau's. Als u er verzekerd wilt zijn dat het stemlokaal rolstoeltoegankelijk is, dan adviseren wij u om te stemmen in de Karmac Bibliotheek in Monnickendam of Wijksteunpunt De Draai in Broek in Waterland. Ook hebben wij een kandidatenlijst in braille beschikbaar. Indien u hier gebruik van wilt maken dan horen wij dit graag. Neem hiervoor telefonisch contact op via (0299) 658 585 of stuur ons een mail naar verkiezingen@waterland.nl

 • Gebouw Samuel, Kerkstraat 34,1141 BJ te Monnickendam
 • Zorgcentra Evean Swaensborch (alleen voor bewoners), Swaensborch 11, 1141 VZ te Monnickendam
 • Sporthal 't Spil, t Spil 22, 1141 SE te Monnickendam
 • Gemeentehuis, Pierebaan 3, 1141 GV te Monnickendam
 • Sociaal Cultureel Centrum De Bolder, 't Spil 1, 1141 SE te Monnickendam
 • Karmac Bibliotheek Monnickendam, 't Spil 19, 1141 SE te Monnickendam
 • Gemeentewerf Katwoude, Hoogedijk 2, 1145 PM te Katwoude
 • Dorphuis Het Trefpunt, Marken, Kerkbuurt 90, 1156 BM te Marken
 • Gymzaal De Havenrakkers, Broek in Waterland, Nieuwland 32, 1151 BR te Broek in Waterland
 • Wijksteunpunt Broek in Waterland, De Draai 33, 1151 CD te Broek in Waterland
 • Firma Lodder, Zuiderwoude, Gouw 14, 1153 PK te Zuiderwoude
 • Dorpshuis Ilpendam, Kerkstraat 1, 1452 PR te Ilpendam
 • Dorpshuis De Nieuwe Boet, Dorpsstraat 64 A, 1454 AM te Watergang
 • Opstandingskerk, Wilhelminalaan 52, 1141 CW te Monnickendam

Vervroegd stemmen op 15 of 16 maart

 • Sporthal 't Spil, t Spil 22, 1141 SE te Monnickendam
 • Gymzaal De Havenrakkers, Broek in Waterland, Nieuwland 32, 1151 BR te Broek in Waterland