Veel gestelde vragen verkiezingen

Algemene vragen

Op vertoon van uw stempas en uw identiteitsbewijs, ontvangt u in het stembureau het papieren stembiljet. Hierop vindt u de namen van de partijen en kandidaten op wie u kunt stemmen.

Zo brengt u uw stem uit

U stemt door:

 • het witte stipje geplaatst vóór de kandidaat van uw keuze rood te maken, of 
 • door blanco te stemmen.

Blanco stemmen

U stemt blanco door geen enkel wit stipje rood te maken. U vouwt in dit geval dus het volledig onbeschreven stembiljet dicht en stopt het in de stembus. Schrijft u toch op het stembiljet, dan geldt uw stem als ongeldig.

Het uitbrengen van een blanco stem heeft, net als niet-stemmen, geen invloed op de zetelverdeling. Voor de berekening van de uitslag en de kiesdeler/kiesdrempel worden uitsluitend de op de kandidaten uitgebrachte stemmen geteld. Het is dus niet zo dat een blanco stem naar de grootste partij gaat. Blanco stemmers worden wel meegerekend in het opkomstpercentage.

Heeft u zich bij het invullen van uw stembiljet vergist?

Geef het stembiljet dan terug aan de voorzitter van het stembureau. Hij/zij maakt dit stembiljet onbruikbaar en geeft u eenmalig een nieuw stembiljet.

Ongeldige stembiljetten

Heeft u op het stembiljet twee of meer witte stipjes rood gemaakt of bijvoegingen (tekst of tekeningen) geplaatst, dan wordt het stembiljet ongeldig.

Als u gaat stemmen neemt u mee:

 • uw stempas
 • een geldig identiteitsbewijs 

Heeft u naast de Nederlandse nog een andere nationaliteit? Dan mag u zich ook legitimeren met bepaalde buitenlandse documenten. Dit zijn een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs uit een EU-land, IJsland, Liechtenstein of Noorwegen. Of met een paspoort of identiteitskaart uit Zwitserland.

In gemeente Waterland zijn er 13 verschillende stembureaus. Deze zijn hieronder opgesomd. U kunt zelf kiezen bij welk stembureau u wilt stemmen. 

Broek in Waterland

 • Gymzaal De Havenrakkers, Nieuwland 32 Broek in Waterland
 • Wijksteunpunt Broek in Waterland, De Draai 33 Broek in Waterland

Ilpendam

 • Dorpshuis Ilpendam, Kerkstraat 1 Ilpendam

Katwoude

 • Gemeentewerf Katwoude, Hoogedijk 1 B Katwoude

Marken

 • Dorpshuis Het Trefpunt, Kerkbuurt 90 Marken

Monnickendam

 • Gebouw samuel, Kerkstraat 34 Monnickendam 
 • Basisschool de Fuut, Avegaar 85 Monnickendam
 • Gemeentehuis, Pierebaan 3 Monnickendam (dit stembureau is coronaproof ingericht)
 • Sociaal Cultureel Centrum De Bolder, ’t Spil 1 Monnickendam
 • Bibliotheek Waterland, ’t Spil 19 Monnickendam
 • Opstandingskerk, Graaf Willemlaan 1 Monnickendam

Watergang

 • Dorpshuis De Nieuwe Boet, Dorpsstraat 64 A Watergang

Zuiderwoude

 • Dorpshuis Zuiderwoude, Zuiderwouder Dorpsstraat 39 Zuiderwoude
   

Alle stembureaus in de gemeente zijn rolstoeltoegankelijk. Mochten er problemen zijn tijdens het binnentreden of verlaten van een stembureau dan horen wij dit graag van u via het volgende telefoonnummer: 0299- 658 585.

Op woensdag 15 maart zijn onze stembureaus geopend van 7.30 tot 21.00 uur. 
Let op: er zijn dit jaar geen vervroegde stemdagen. Stemmen kan alleen op 15 maart 2023.

Als u niet in de gelegenheid bent om zelf te gaan stemmen, dan kunt u iemand anders machtigen dit voor u te doen. Dit heet stemmen bij volmacht. Hierbij gelden een aantal voorwaarden.

Voorwaarden om iemand te kunnen machtigen

Bij het machtigen van een ander geldt dat:

 • de persoon die wordt gemachtigd, zelf ook een stempas moet hebben ontvangen (kiesgerechtigd is);
 • de gemachtigde de volmachtstem alleen tegelijkertijd met zijn eigen stem kan uitbrengen;
 • de gemachtigde in totaal maximaal twee machtigingen kan aannemen. 

Ja, dat kan. U kunt zich dan identificeren met een kopie van een verklaring van de gemeente Waterland waarin de vermissing is vermeld én een document waarop uw naam en foto staan (bijvoorbeeld een persoonlijke OV-chipkaart of bibliotheekpas).

U kunt stemmen met een identiteitsbewijs als deze op de dag van de verkiezing niet langer dan 5 jaar verlopen is, de einddatum op uw identiteitsbewijs is dan 15 maart 2018 of eerder.
Is uw identiteitsbewijs langer dan 5 jaar verlopen op de dag van de verkiezing? Vraag dan op tijd een nieuw identiteitsbewijs aan of verleen iemand anders een schriftelijke volmacht om namens u een stem uit te brengen.

U mag (tegelijk met de eigen stem) maximaal 2 volmachtstemmen uitbrengen.

U ontvangt uw stempas uiterlijk woensdag 1 maart 2023. Bent u de pas kwijtgeraakt of heeft u niets ontvangen? Neem dan contact met de gemeente waar u op 31 januari 2023 stond ingeschreven. Dit kan schriftelijk tot 10 maart 2023 en bij de balie tot 14 maart 2023.

Uiterlijk woensdag 1 maart 2023 ontvangt u uw stempas. Heeft u op 2 maart 2023 nog geen stempas ontvangen, is deze beschadigd of bent u uw stempas kwijt, dan kunt u een vervangende stempas aanvragen.

Hiervoor maakt u een afspraak via (0299) 658 585. Doe dat wel tijdig, want deze afspraak dient uiterlijk op vrijdag 14 maart 2023 plaats te vinden. U komt vervolgens persoonlijk naar het gemeentehuis in Monnickendam. Neem dan ook uw legitimatiebewijs mee.
Vindt u alsnog uw oorspronkelijke stempas terug, dan kunt u daarmee niet meer stemmen. Dat kan alleen met de nieuwe, vervangende stempas.

Bij de verkiezingen voor de provinciale staten en de waterschappen mag u ook in een andere gemeente stemmen dan waar u staat ingeschreven. Hiervoor heeft u een kiezerspas nodig. Lees hier hoe dit in zijn werk gaat.

De plaklocaties waar politieke partijen hun posters kunnen plakken vindt u hier.

Eén week voor de verkiezingen kan de kanditatenlijst nog bij u worden thuisbezorgd. Heeft u geen kandidatenlijst ontvangen of bent u deze kwijtgeraakt, dan kunt u deze ook bij het gemeentehuis ophalen.

Ja, deze zijn te vinden op de volgende pagina's:
Provinciale Staten 
Waterschappen

Vragen over de stembureaus

Volgens de Kieswet is het verlenen van hulp bij het stemmen alleen toegestaan op grond van een lichamelijke (bijvoorbeeld visuele) handicap. Als een kiezer wegens een lichamelijke handicap hulp nodig heeft bij het stemmen, dan kan hij hulp krijgen van een door hemzelf aangewezen persoon of van een lid van het stembureau.

Gemeente Waterland volgt de landelijke toegankelijkheidsrichtlijnen bij het inrichten van de stembureau's. Als u er verzekerd wilt zijn dat het stemlokaal rolstoeltoegankelijk is, dan adviseren wij u om te stemmen in Bibliotheek Waterland in Monnickendam of Wijksteunpunt De Draai in Broek in Waterland. Ook hebben wij een kandidatenlijst in braille beschikbaar. Indien u hier gebruik van wilt maken dan horen wij dit graag. Neem hiervoor telefonisch contact op via (0299) 658 585 of stuur ons een mail naar verkiezingen@waterland.nl

Op 15 maart 2023 kunt u stemmen op de volgende locaties:

 • Gebouw samuel, Kerkstraat 34 Monnickendam
 • Basisschool de Fuut, Avegaar 85 Monnickendam
 • Gemeentehuis, Pierebaan 3 Monnickendam
 • Sociaal Cultureel Centrum De Bolder, ’t Spil 1 Monnickendam
 • Bibliotheek Waterland, ’t Spil 19 Monnickendam
 • Opstandingskerk, Graaf Willemlaan 1 Monnickendam
 • Gemeentewerf Katwoude, Hoogedijk 2 Katwoude
 • Dorpshuis Het Trefpunt, Kerkbuurt 90 Marken
 • Gymzaal De Havenrakkers, Nieuwland 32 Broek in Waterland
 • Wijksteunpunt Broek in Waterland, De Draai 33 Broek in Waterland
 • Dorpshuis Zuiderwoude, Zuiderwouder Dorpsstraat 32-A Zuiderwoude
 • Dorpshuis Ilpendam, Kerkstraat 1 Ilpendam
 • Dorpshuis De Nieuwe Boet, Dorpsstraat 64 A Watergang

Let op: er zijn dit jaar géén vervroegde stemdagen. Stemmen kan alleen op 15 maart 2023.

Vragen Ondersteuningsverklaring

Meer informatie over ondersteuningsverklaringen vindt u op de website van de Kiesraad.

U mag maar voor één partij één verklaring per verkiezing afleggen. Legt u er meer af? Dan worden al uw ondersteuningsverklaringen ongeldig.

U neemt mee:

 • Ingevuld document, maar niet ondertekend formulier H4
 • Geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs)

U neemt de verklaring die u van de politieke partij mee naar de balie. U zet in het bijzijn van de medewerker uw handtekening op de verklaring.

Als u alleen komt, dan is een afspraak niet nodig. Komt u met een groep? Bel dan even om een afspraak te maken naar 0299 658 585.

U kunt vanaf 25 september tot en met 9 oktober 2023 een ondersteuningsverklaring afleggen. Dit kan bij de balies van publiekszaken in het gemeentehuis.

Alleen als u als u binnen de kieskring als kiezer bent geregistreerd en als u zelf op de lijst van de partij staat vermeld (onder voorwaarde dat u als kiezer staat geregistreerd in de kieskring), kunt u een verklaring afleggen.

U krijgt een ondersteuningsverklaring van de politieke partij die u wilt ondersteunen.

Nederland telt 20 kieskringen. Bij de Tweede Kamerverkiezing moet een lijst worden ondersteund door ten minste 30 kiezers per kieskring.

Corona gerelateerde vragen

In Nederland is het dragen van een mondkapje (ook wel mondneusmasker) nergens verplicht. Mensen met een kwetsbare gezondheid wordt geadviseerd een mondkapje te dragen om zichzelf te beschermen. Het stembureau op het gemeentehuis is wel coronaproof ingericht.
Altijd geldt: houd rekening met elkaar en respecteer de keuzes van mensen die een mondkapje willen blijven dragen. Geef elkaar de ruimte.