Veel gestelde vragen verkiezingen

Algemene vragen

Op vertoon van uw stempas en uw identiteitsbewijs, ontvangt u in het stembureau het papieren stembiljet. Hierop vindt u de namen van de partijen en kandidaten op wie u kunt stemmen.

Zo brengt u uw stem uit

U stemt door:

 • het witte stipje geplaatst vóór de kandidaat van uw keuze rood te maken, of 
 • door blanco te stemmen.

Blanco stemmen

U stemt blanco door geen enkel wit stipje rood te maken. U vouwt in dit geval dus het volledig onbeschreven stembiljet dicht en stopt het in de stembus. Schrijft u toch op het stembiljet, dan geldt uw stem als ongeldig.

Het uitbrengen van een blanco stem heeft, net als niet-stemmen, geen invloed op de zetelverdeling. Voor de berekening van de uitslag en de kiesdeler/kiesdrempel worden uitsluitend de op de kandidaten uitgebrachte stemmen geteld. Het is dus niet zo dat een blanco stem naar de grootste partij gaat. Blanco stemmers worden wel meegerekend in het opkomstpercentage.

Heeft u zich bij het invullen van uw stembiljet vergist?

Geef het stembiljet dan terug aan de voorzitter van het stembureau. Hij/zij maakt dit stembiljet onbruikbaar en geeft u eenmalig een nieuw stembiljet.

Ongeldige stembiljetten

Heeft u op het stembiljet twee of meer witte stipjes rood gemaakt of bijvoegingen (tekst of tekeningen) geplaatst, dan wordt het stembiljet ongeldig.

Als u gaat stemmen neemt u mee:

 • uw stempas
 • een geldig identiteitsbewijs 

Heeft u naast de Nederlandse nog een andere nationaliteit? Dan mag u zich ook legitimeren met bepaalde buitenlandse documenten. Dit zijn een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs uit een EU-land, IJsland, Liechtenstein of Noorwegen. Of met een paspoort of identiteitskaart uit Zwitserland.

Op de website waarismijnstemlokaal.nl vindt u eenvoudig het stembureau bij u in de buurt!

Stembureaus maandag 14 maart en dinsdag 15 maart

 • Sporthal de Havenrakkers, Nieuwland 32, 1151 BR te Broek in Waterland
 • Sporthal 't Spil, 't Spil 22, 1141 SE te Monnickendam

Stembureaus woensdag 16 maart

 • Gebouw samuel, Kerkstraat 34 Monnickendam
 • Zorgcentra Evean Swaensborch LET OP: alleen voor bewoners 
 • Sporthal ’t Spil, ’t Spil 22 Monnickendam
 • Gemeentehuis, Pierebaan 3 Monnickendam
 • Sociaal Cultureel Centrum De Bolder, ’t Spil 1 Monnickendam
 • Karmac Bibliotheek, ’t Spil 19 Monnickendam
 • Opstandingskerk, Graaf Willemlaan 1 Monnickendam
 • Gemeentewerf Katwoude, Hoogedijk 2 Katwoude
 • Dorpshuis Het Trefpunt, Kerkbuurt 90 Marken
 • Gymzaal De Havenrakkers, Nieuwland 32 Broek in Waterland
 • Wijksteunpunt Broek in Waterland, De Draai 33 Broek in Waterland
 • Dorpshuis Zuiderwoude, Zuiderwouder Dorpsstraat 32-A Zuiderwoude
 • Dorpshuis Ilpendam, Kerkstraat 1 Ilpendam
 • Dorpshuis De Nieuwe Boet, Dorpsstraat 64 A Watergang

Stembureaus

Op maandag 14, dinsdag 15 en woensdag 16 maart zijn onze stembureaus geopend van 7.30 tot 21.00 uur. Maar let op: op 14 en 15 maart zijn niet alle stembureaus open. Dit zijn alleen de sporthal de Havenrakkers en sporthal 't Spil.

Als u niet in de gelegenheid bent om zelf te gaan stemmen, dan kunt u iemand anders machtigen dit voor u te doen. Dit heet stemmen bij volmacht. Hierbij gelden een aantal voorwaarden.

Voorwaarden om iemand te kunnen machtigen

Bij het machtigen van een ander geldt dat:

 • de persoon die wordt gemachtigd, zelf ook een stempas moet hebben ontvangen (kiesgerechtigd is);
 • de gemachtigde de volmachtstem alleen tegelijkertijd met zijn eigen stem kan uitbrengen;
 • de gemachtigde in totaal maximaal twee machtigingen kan aannemen. 

Ja, dat kan. U kunt zich dan identificeren met een kopie van een verklaring van de gemeente Waterland waarin de vermissing is vermeld én een document waarop uw naam en foto staan (bijvoorbeeld een persoonlijke OV-chipkaart of bibliotheekpas).

U kunt stemmen met een identiteitsbewijs als deze op de dag van de verkiezing niet langer dan 5 jaar verlopen is, de einddatum op uw identiteitsbewijs is dan 17 maart 2017 of eerder.
Is uw identiteitsbewijs langer dan 5 jaar verlopen op de dag van de verkiezing? Vraag dan op tijd een nieuw identiteitsbewijs aan of verleen iemand anders een schriftelijke volmacht om namens u een stem uit te brengen.

U mag (tegelijk met de eigen stem) maximaal 2 volmachtstemmen uitbrengen.

U ontvangt uw stempas uiterlijk woensdag 2 maart 2022. Heeft u op 3 maart 2022 niets ontvangen? Neem dan contact met de gemeente waar u op 31 januari 2022 stond ingeschreven.

Uiterlijk woensdag 2 maart 2022 ontvangt u uw stempas. Heeft u op 3 maart 2022 nog geen stempas ontvangen, is deze beschadigd of bent u uw stempas kwijt, dan kunt u een vervangende stempas aanvragen.

Hiervoor maakt u een afspraak via (0299) 658 585. Doe dat wel tijdig, want deze afspraak dient uiterlijk op vrijdag 11 maart 2022 plaats te vinden. U komt vervolgens persoonlijk naar het gemeentehuis in Monnickendam. Neem dan ook uw legitimatiebewijs mee.
Vindt u alsnog uw oorspronkelijke stempas terug, dan kunt u daarmee niet meer stemmen. Dat kan alleen met de nieuwe, vervangende stempas.

Ja, deze is  binnenkort te vinden op onze website.

Corona gerelateerde vragen

Per 1 december 2020 is het dragen van een mondkapje in openbare publieke binnenruimtes verplicht. En dus ook in een stembureau. U doet het mondkapje alleen even af zodat het stembureau-lid uw identiteit kan controleren. 

De stembureauleden houden hierop toezicht. Bovendien zijn er meer stembureauleden aanwezig dan bij vorige verkiezing. Ook is er personeel aanwezig uitsluitend met de taak om de kiezer te begeleiden.

Als u zich kwetsbaar voelt vanwege uw gezondheid, kunt u ook op maandag 14 maart 2022 of dinsdag 15 maart 2022 al uw stem uitbrengen. Dit kan echter maar bij een beperkt aantal stembureau’s, namelijk:

 • Sporthal de Havenrakkers, Nieuwland 32, 1151 BR te Broek in Waterland
 • Sporthal 't Spil, 't Spil 22, 1141 SE te Monnickendam

Stemgerechtigden ontvangen uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan de verkiezingsdag een gezondheidscheck met vragen die zij voor zichzelf moeten beantwoorden. Stemgerechtigden die 1 of meer vragen in de gezondheidscheck met 'JA' hebben beantwoord, mogen niet zelf gaan stemmen in een stembureau. Zij kunnen dan iemand machtigen

De stembureauleden doen een gezondheidscheck voordat ze met hun werk beginnen. Als een lid van het stembureau niet aan de gezondheidscheck voldoet, mag hij/zij deze functie niet vervullen.

 • Iedereen die naar het stemlokaal komt, doet voorafgaand thuis een gezondheidscheck. Dit is een vragenlijst die vooraf naar de kiezers wordt gestuurd.
 • Voor stembureauleden en tellers geldt deze gezondheidscheck ook.
 • Iedereen moet in het stemlokaal 1,5 meter afstand houden.
 • Er worden waar mogelijk kuchschermen geplaatst tussen kiezers en stembureauleden.
 • De stembureauleden die de stempassen aannemen en de stemformulieren uitreiken, dragen wegwerphandschoenen.
 • U krijgt een eigen rode stempotlood welke u mee naar huis mag nemen of weer mag inleveren na het stemmen.

Volg de in het stembureau geldende regels over afstand en hygiëne te allen tijde op. Kunt u de geldende regels niet opvolgen, dan kan de toegang u worden ontzegd of kan u verzocht worden het stembureau te verlaten. U heeft dan niet uw stem uitgebracht.

Vragen over de stembureaus

Volgens de Kieswet is het verlenen van hulp bij het stemmen alleen toegestaan op grond van een lichamelijke (bijvoorbeeld visuele) handicap. Als een kiezer wegens een lichamelijke handicap hulp nodig heeft bij het stemmen, dan kan hij hulp krijgen van een door hemzelf aangewezen persoon of van een lid van het stembureau.

Ja, er is een stembureau in Swaensborch in Monnickendam. Deze is echter alleen voor haar bewoners geopend.

Gemeente Waterland volgt de landelijke toegankelijkheidsrichtlijnen bij het inrichten van de stembureau's. Als u er verzekerd wilt zijn dat het stemlokaal rolstoeltoegankelijk is, dan adviseren wij u om te stemmen in de Karmac Bibliotheek in Monnickendam of Wijksteunpunt De Draai in Broek in Waterland. Ook hebben wij een kandidatenlijst in braille beschikbaar. Indien u hier gebruik van wilt maken dan horen wij dit graag. Neem hiervoor telefonisch contact op via (0299) 658 585 of stuur ons een mail naar verkiezingen@waterland.nl

 • Gebouw samuel, Kerkstraat 34 Monnickendam
 • Zorgcentra Evean Swaensborch LET OP: alleen voor bewoners 
 • Sporthal ’t Spil, ’t Spil 22 Monnickendam
 • Gemeentehuis, Pierebaan 3 Monnickendam
 • Sociaal Cultureel Centrum De Bolder, ’t Spil 1 Monnickendam
 • Karmac Bibliotheek, ’t Spil 19 Monnickendam
 • Opstandingskerk, Graaf Willemlaan 1 Monnickendam
 • Gemeentewerf Katwoude, Hoogedijk 2 Katwoude
 • Dorpshuis Het Trefpunt, Kerkbuurt 90 Marken
 • Gymzaal De Havenrakkers, Nieuwland 32 Broek in Waterland
 • Wijksteunpunt Broek in Waterland, De Draai 33 Broek in Waterland
 • Dorpshuis Zuiderwoude, Zuiderwouder Dorpsstraat 32-A Zuiderwoude
 • Dorpshuis Ilpendam, Kerkstraat 1 Ilpendam
 • Dorpshuis De Nieuwe Boet, Dorpsstraat 64 A Watergang

Vervroegd stemmen op 14 of 15 maart

 • Sporthal 't Spil, t Spil 22, 1141 SE te Monnickendam
 • Gymzaal De Havenrakkers, Broek in Waterland, Nieuwland 32, 1151 BR te Broek in Waterland