Veel gestelde vragen over de veranderingen in de afvalinzameling

 1. Ik woon in een historische kern (Marken/ Monnickendam), wat verandert er voor mij?
  Op dit moment  gebruikt u zakken om uw restafval aan te bieden.  Dit systeem van inzamelen blijft voorlopig ongewijzigd. Als u in plaats van de zakken gebruik wilt maken van mini-containers voor restafval, GFT én PMD dan kunt u dit bij ons aangeven. Voor plastic verpakkingen, metalen verpakkingen (zoals conservenblikken)en drankkartons maakt u al gebruik van de PMD zakken die u kwijt kunt in de wijkcontainers of de milieustraat. In het najaar gaan we deze zakken ook huis aan huis ophalen.
   
 2. Ik woon in hoogbouw, wat verandert er voor mij?
  Woont u in hoogbouw dan verandert er voor u op dit moment niets. Wel willen we u nog beter faciliteren. Op termijn gaan wij daarom het aantal ondergrondse wijkcontainers uitbreiden. Daar maken we in de loop van 2017 een begin mee. Als het zover is, informeren wij u daarover.
   
 3. Ik woon in laagbouw maar niet in een historische kern, wat verandert er voor mij?
  Als u in laagbouw en dus niet in de historische kernen of hoogbouw woont, gaat er voor u wel iets veranderen. Inwoners van Waterland die nu al gebruik maken van mini-containers voor GFT en restafval krijgen een extra mini-container om plastic, metalen verpakkingen en drankkartons (=PMD)  in te doen. DBI Containerservice levert deze PMD-container (grijs met een oranje deksel) in juni 2017 bij u af. Ook gaat de inzamelfrequentie van de verschillende soorten afval veranderen. Als u naast GFT-afval en etensresten, oud papier, kleding en PMD-afval goed scheidt, blijft er in principe weinig restafval over. De container voor PMD-afval en de container voor restafval worden daarom allebei eens in de vier weken geleegd. Natuurlijk blijven ook de wijkcontainers beschikbaar. De inzameling van GFT blijft ongewijzigd en wordt dus nog steeds eens in de twee weken opgehaald. En in de zomer zelfs elke week. En natuurlijk vindt u ook via www.mijnafvalwijzer.nl binnenkort de juiste informatie over de gewijzigde afvalinzameling!
   
 4. Verandert ook mijn tarief voor  de afvalstoffenheffing?
  Nee, het tarief voor de afvalstoffenheffing in 2017 blijft gelijk. Voor het aanbieden van de PMD-container hoeft u ook niets extra’s te betalen.  
   
 5. Gaat er verder nog iets veranderen voor wat betreft de inzameling?
  De afvalinzameling van het GFT afval blijft hetzelfde. Eens in de twee weken en in de zomer zelfs elke week. De inzameling van het restafval en het PMD afval is bij huishoudens met de nieuwe mini-container vanaf juli beide eens per vier weken.
   
 6. Wat is bronscheiding van afval?
  Met bronscheiding bedoelen we het apart houden en aanbieden van diverse afvalstromen/ grondstoffen.  Dit doen we bijvoorbeeld al met GFT, glas, kleding, oud-papier, vet, batterijen en KCA. Het PMD wordt al op bescheiden schaal  apart gehouden. De mogelijkheden worden met ons nieuwe systeem enorm uitgebreid.  Bronscheiding levert een goede en schone  kwaliteit van de ingezamelde stromen op.
   
 7. Wat is nascheiding van afval ?
  Met nascheiding bedoelen we: het  achteraf scheiden van afval. Vanaf het najaar 2017 is het mogelijk om het restafval te sorteren en een deel van de herbruikbare grondstoffen alsnog uit het restafval te halen. DIt is weliswaar een doorbraak maar zowel de hoeveelheid als de kwaliteit  is bij deze methode veel minder dan bij bronscheiden. Omdat beide methodes elkaar goed aanvullen kiest Waterland voor voorscheiding in combinatie met nascheiding.
   
 8. Hoeveel betaal ik voor de PMD-container?
  U betaalt niets. De PMD-container is gratis.
   
 9. Is de PMD-container verplicht?
  Onze aanbeveling is de container eerst te proberen. U kunt besluiten de PMD-container te weigeren. Dit kunt u doorgeven  via het gratis telefoonnummer: 0800-1050 of per mail via waterland@dbics.nl. De ervaring in andere gemeenten is dat 95 tot 98% van de mensen de container zo handig vindt dat ze hem daarna willen houden. Als u na drie maanden de container toch niet meer wilt gebruiken, kunt u dit doorgeven aan ons Klantencontactcentrum. De PMD-container wordt dan weer teruggenomen.
   
 10. Wat is het volume van de PMD-container en hoe ziet hij eruit?
  De nieuwe PMD-container heeft een inhoud van 240 liter. Het onderste deel van de container is antraciet/grijs en de deksel is oranje.
   
 11. Mag er los materiaal in de PMD-container?
  Ja, plastic, metalen verpakkingen en drankenkartons mogen los in de PMD-containers aangeboden worden.
   
 12. Wat mag er allemaal in de PMD-container?
  Plastic, metalen verpakkingen en drankenkartons. U heeft  eerder bij de brief  (van mei 2017) een bijlage ontvangen wat er wel en niet in de PMD-container mag. Bent u dat overzicht kwijt? Op onze website kunt u alle informatie vinden.
   
 13. Wanneer ontvang ik de PMD-container?
  U ontvangt  eind juni 2017 de nieuwe PMD-container. In juli wordt deze container voor het eerst opgehaald. Woont u in de historische kernen van Marken of Monnickendam en heeft u aangegeven een PMD-container te willen ontvangen, dan vindt uitlevering op een later tijdstip plaats.
   
 14. Wanneer begint de inzameling met de PMD-containers?
  Vanaf juli 2017 begint de gemeente d.m.v. PMD-containers in te zamelen. De ophaaldagen blijven onveranderd en staan vermeld op onze pagina Afval
   
 15. Waar moet ik mijn PMD-container aanbieden om te laten legen?
  U moet de PMD-container op dezelfde aanbiedplaats neerzetten als uw restafval-container.
   
 16. Waar wordt de nieuwe PMD-container afgeleverd?
  De PMD-container wordt zo dicht mogelijk bij uw voordeur/woning afgeleverd.
   
 17. Moet ik thuisblijven voor het in ontvangst nemen van de PMD-container?
  Nee, u hoeft hier niet speciaal voor thuis te blijven omdat de PMD-container zo dicht mogelijk bij uw voordeur/woning wordt afgeleverd.
   
 18. De PMD-container is niet op de afgesproken dag afgeleverd. Wat moet ik doen?
  Wacht de volgende werkdag af. Als de PMD-container dan nog niet geleverd is, neemt u contact op met de servicedesk van DBI Container Service (bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur) via het gratis telefoonnummer: (0800) 1050 of per e-mail via waterland@dbics.nl  
   
 19. Wanneer kan ik de PMD-container gaan gebruiken?
  Zodra u de PMD-container heeft ontvangen, kunt u deze in gebruik nemen. De eerste lediging is in juli 2017. Zie hiervoor het nieuwe afvalinzamelschema dat u in mei heeft ontvangen.
   
 20. Ik ben in de periode dat mijn PMD-container afgeleverd wordt met vakantie. Wat nu?
  Vraag iemand in uw omgeving, uw buren of degene die uw planten in die periode water geeft om de container bij/achter uw woning te plaatsen.
   
 21. Ik heb een nieuwe woning en daar heb ik geen PMD-container aangetroffen. Wat moet ik doen?
  Neemt u dan contact op met de servicedesk van DBI Container Service (bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur) via het gratis telefoonnummer: (0800) 1050 of per e-mail via waterland@dbics.nl
   
 22. Ik verhuis binnenkort. Kan ik mijn PMD-container meenemen naar mijn nieuwe adres?
  Nee, de PMD-container hoort bij het huisadres. U mag deze niet meenemen, ook niet wanneer u binnen de gemeente Waterland verhuist.
   
 23. Ik heb geen brief ontvangen, wat nu?
  Indien u geen brief heeft ontvangen dan komt kan dit twee redenen hebben.
  a: U woont in een wijk waar de afvalinzameling niet met mini-containers is geregeld. Indien u wel een PMD container wenst; zie vraag 38.
  b: Er is per abuis geen brief bezorgd. Geef u adres door en er wordt contact met u opgenomen.
   
 24. Mijn PMD-container ontbreekt/is weg, wat moet ik doen?
  Als blijkt dat u geen PMD-container heeft  neemt u contact op met de servicedesk van DBI Container Service (bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur) via het gratis telefoonnummer: (0800) 1050 of per e-mail via waterland@dbics.nl.
   
 25. Hoe weet ik of de PMD-container die buiten staat mijn PMD-container is?
  U kunt uw PMD-container herkennen aan de unieke adressticker aan de zijkant van de container.
   
 26. Het adres/huisnummer op de sticker aan de zijkant van mijn nieuwe container klopt niet. Wat nu?
  Als blijkt dat uw container niet per ongeluk verruild is met die van de buren, neemt u contact op met de servicedesk van DBI Container Service (bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur) via het gratis telefoonnummer: (0800) 1050 of per e-mail via waterland@dbics.nl
   
 27. Als er iets stuk is aan mijn PMD-container…wat moet ik dan doen?
  Neem contact op met de servicedesk van DBI Container Service  (bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur) via het gratis telefoonnummer: (0800) 1050 of per e-mail aan waterland@dbics.nl
   
 28. Mag ik zelf stickers plakken op de containers?
  Ja, het is toegestaan stickers op de containers te plakken.
   
 29. Mijn PMD-container is vol. Kan ik mijn resterende PMD afval in zakken naast de container aanbieden?
  Wij raden in eerste instantie te bezien of het mogelijk is om PMD afval dat niet (meer) in uw PMD-container past, bij iemand anders in de container te doen.
  Overigens: door plastic,- en metalen verpakkingen en drankkartons goed plat te maken, vergroot u de capaciteit van de mini-container.
   
 30. Wat wordt er geregeld voor inwoners die in hoogbouw wonen?
  Voor deze inwoners verandert er op dit moment niets en blijft de oude manier van inzamelen van kracht.
   
 31. Kan ik mijn PMD- container laten reinigen door een schoonmaakbedrijf?
  Ja, dat mag op eigen kosten.
   
 32. Kan ik mijn PMD afval ook wegbrengen?
  Ja, u kunt uw PMD afval wegbrengen naar de wijkcontainers of naar de gemeentewerf.
   
 33. Ik heb een extra PMD- container nodig kan ik een extra PMD- container aanvragen?
  Net als voor restafval en GFT kunt u ook voor PMD een extra container aanvragen. Gaat u  hiervoor naar onze pagina Afvalcontainers
   
 34. Waarom is gekozen voor een PMD-container van 240 liter?
  De ervaring leert dat PMD afval een groot deel van uw totale afval is. Daarom is besloten een 240 liter PMD-container te leveren.
   
 35. Ik heb gehoord dat de PMD-containers voorzien zijn van een chip?
  De PMD-containers hebben geen chip. Wel heeft elke container een unieke adressticker aan de zijkant.
   
 36. Kan ik ook een grotere/kleinere PMD-container krijgen?
  Het is de bedoeling dat u deze PMD-container in ieder geval drie maanden gebruikt.  Hierna kunt u desgewenst aangeven dat u voor PMD afval liever een kleinere mini-container (140 liter) wilt  gebruiken. Bij vervanging van uw huidige GFT of restafvalcontainer kunt u ook aangeven of u een  140 liter of 240 liter mini-container wilt gebruiken.
   
 37. Mijn PMD-container is beschadigd/vies/kapot?
  Neem contact op met de servicedesk van DBI Container Service (bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur) via het gratis telefoonnummer: (0800) 1050 of per e-mail via waterland@dbics.nl
   
 38. Iedereen in de straat heeft een PMD-container, maar ik nog niet. Wat moet ik doen?
  Neem contact op met de servicedesk van DBI Container Service (bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur) via het gratis telefoonnummer: (0800) 1050 of per e-mail via waterland@dbics.nl
   
 39. Ik woon in een historische kern en wil toch ook graag gebruik maken van een PMD-container. Wat moet ik doen?
  ndien u vanuit een historische kern (van Marken of Monnickendam) woont dan vindt huisvuilinzameling met zakken plaats. Heeft u al een container voor GFT en restafval en wilt u ook van een PMD-container gebruik maken? Dan kunt u dit zelf aangeven. Wij nemen vervolgens contact met u op om af te spreken hoe en waar u de nieuwe mini-containers kunt aanbieden (want dit moet dan in de route van de inzamelvoertuig worden opgenomen) en wanneer wij deze mini-containers kunnen leveren.