Van Disweg 4-6- woningbouw (vastgesteld)

Bestemmingsplan Broek in Waterland Drs. J.van Disweg 4-6 (vastgesteld).


Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.8 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders van Waterland bekend dat de gemeenteraad op 25 januari 2018 het bestemmingsplan :
-“Broek in Waterland Drs. J.van Disweg 4-6” (NL.IMRO.0852.BPKBRdisweg46017-va01)
heeft vastgesteld.
Dit bestemmingsplan voorziet in de realisatie van 6 woningen op het perceel Drs. J.van Disweg 4-6 te Broek in Waterland.

gewijzigde vaststelling
Abusievelijk werd in de toeklichting van het bestemmingsplan verwezen naar een foutief adres
De gemeenteraad heeft derhalve bij de vaststelling van het bestemmingsplan “Broek in Waterland Drs. J.van Disweg 4-6” in de toelichting een wijziging aan gebracht zodat de adressering in de toelichting thans correct is weergegeven.

Stukken inzien
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van vrijdag 16 februari 2018 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage.
Het bestemmingsplan en bijbehorende stukken kunnen worden ingezien in het gemeentehuis van de gemeente Waterland bij de afdeling Publiekszaken aan de Pierebaan 3 te Monnickendam.

Monnickendam 15 februari 2018