Twee machinisten voor de nieuwe groendienst

De gemeente Waterland zoekt

Twee machinisten voor de nieuwe groendienst (voor 36  uur per week)

“Kenmerkend voor Waterland is het open en groene landschap. Dit willen we graag zo houden en waar kansen liggen verbeteren."

De uitdaging

Jij zorgt er voor dat je de openbare ruimte met behulp van gespecialiseerde machines onderhoudt. Daarbij moet je denken aan een veegmachine, een grasmaaier en een LM track voertuig. Jij zit op de machine en jouw collega’s voeren diverse onderhoudswerkzaamheden uit. Jij werkt samen aan het aantrekkelijk houden van onze mooie kernen en landschappelijke omgeving. Je bent een echte teamwerker, sociaal vaardig met een groot verantwoordelijkheid gevoel.
Je signaleert en informeert over situaties in de openbare ruimte die de aandacht nodig hebben.
Je wordt ook ingezet voor andere taken binnen de groendienst, zoals de consignatiedienst en gladheidsbestrijding. 

Wat vragen wij?

Je hebt het VMBO afgerond en  hebt aantoonbare ervaring met het rijden op de genoemde machines. Vanzelfsprekend houd je daarbij je eigen en andermans veiligheid in het oog.
Je beschikt over een rijbewijs BE.
En natuurlijk heb je een VCA certificaat. 

Competenties

In Waterland zijn belangrijke competenties lef, verbinden en vertrouwen.
Specifiek voor deze functie: zorgvuldig, planmatig en resultaatgericht.

Wij bieden

Een marktconform salaris, afhankelijk van ervaring. Het betreft nieuwe functies die nog gewaardeerd worden dit najaar. Tot de functie gewaardeerd is wordt deze gekoppeld aan het generieke profiel BTO B met een inschaling in salarisschaal 5. (max € 2.599,- salarisschaal 1 januari 2018)
Onze arbeidsvoorwaarden zijn aantrekkelijk en bieden volop kansen voor ontwikkeling. Zo kun je het beste uit jezelf halen.

Vragen?

Natuurlijk kunnen we niet alle informatie kwijt in deze advertentie en heb je mogelijk nog vragen. Neem dan gerust contact op met Harry Reij, hoofd van de groendienst telefoon (06) 22187351.

Integriteit

Onbesproken gedrag is een voorwaarde om bij ons te kunnen werken. Daarom vragen wij jou een integriteitverklaring te ondertekenen en een verklaring omtrent gedrag te leveren.

Insights methodiek

Er is een duidelijke relatie tussen de Waterlandse competenties en het Insights kleurenmodel.
In de selectieprocedure maken wij daarom gebruik van deze methode.

Reageren

Stuur een motivatiebrief en CV naar vacature@waterland.nl vóór 16 november 2017 onder vermelding van vacature machinist groendienst.

In Waterland doet iedereen mee

Waterland wil ook kansen bieden aan mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt, zoals bedoeld in de Participatiewet. Indien je behoort tot deze doelgroep en denkt dat je deze functie geheel of deels kunt invullen, vragen we je uitdrukkelijk om te solliciteren. We willen dan samen met jou de mogelijkheden bekijken.

Samen aan de slag voor een mooi Waterland

Waterland heeft oog voor de ontwikkelingen om ons heen. Daarom worden plannen in hun onderlinge samenhang bekeken en wordt waar nodig gezocht naar samenwerking met andere partijen.
Onze inzet is een gemeente waar het goed wonen, leven, werken en recreëren is. Dat betekent behoud van onze voorzieningen, nadruk op sociale en duurzame woningbouw en het ontwikkelen van onze toeristische mogelijkheden op basis van cultuurhistorie en landschap. En dit alles met de nodige financiële realiteitszin.
Om de doelen te bereiken wil Waterland een wendbare, flexibele organisatie zijn, die anticipeert op ontwikkelingen. Daarbij stimuleren wij het dragen van verantwoordelijkheid. De deskundigheid van onze medewerkers is immers de kern van onze kwaliteit.