Toegankelijkheid

Verklaring

Gemeente Waterland streeft naar toegankelijkheid van online informatie. Daarom is op grond van het "Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid" een toegankelijkheidsverklaring opgesteld. Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op:

Status website

De status qua toegankelijkheid voor de website is op dit moment “Voldoet niet”. Op de website de toegankelijkheidsverklaring.nl is de volledige, officiële verklaring in te zien.

Feedback en contactgegevens

Heeft u een probleem met de toegankelijkheid van de website? Geef het door aan de gemeente via communicatie@waterland.nl. Wilt u daarbij de link naar de webpagina vermelden waar u het probleem bent tegengekomen? Op de website DigiToegankelijkheid vindt u meer informatie over de toegankelijkheidseisen.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 22-09-2020.