Toegankelijkheid

Toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 11-09-2019.

Gemeente Waterland wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Deze verklaring geldt voor de websites:

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

  • Interne controle vóór publicatie: onze redactie toetst content vóór publicatie op toegankelijkheid.
  • Periodieke interne controle: onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
  • Training werknemers: onze redacteuren worden geschoold in de naleving van toegankelijkheidseisen.

Extra toelichting

Nog niet alle onderdelen zijn toegankelijk, maar we werken aan het toegankelijk maken daarvan door bijvoorbeeld redacteuren training te geven toegankelijke pagina’s te maken en geregeld automatische testtools te gebruiken.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Komt u een probleem tegen met de toegankelijkheid van deze website? Geef het door aan de gemeente via communicatie@waterland.nl. Wilt u daarbij de link naar de webpagina vermelden waar u het probleem bent tegengekomen? Op de website DigiToegankelijkheid vindt u meer informatie over de toegankelijkheidseisen.