Toegankelijkheid

Verklaring

Gemeente Waterland streeft naar toegankelijkheid van online informatie. Daarom is op grond van het "Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid" een toegankelijkheidsverklaring opgesteld. Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op:

Status website

De status van de website voldoet op dit moment niet. Op de website de toegankelijkheidsverklaring.nl is de volledige, officiële verklaring in te zien.

Feedback en contactgegevens

Heeft u een probleem met de toegankelijkheid van de website? Geef het door aan de gemeente via communicatie@waterland.nl. Wilt u daarbij de link naar de webpagina vermelden waar u het probleem bent tegengekomen? Op de website DigiToegankelijkheid vindt u meer informatie over de toegankelijkheidseisen.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 22-09-2020.