Tijdelijk parkeerverbod Kievitstraat

Instellen tijdelijk parkeerverbod Kievitstraat

Momenteel worden er een aantal woningen gebouwd in de Kievitsraat te Ilpendam. Gebleken is dat de aan- en afvoer van klein materiaal en gewoon verkeer hier last heeft van de geparkeerde voertuigen. Hierdoor wordt er vaak over de stoep van de Kievitstraat gereden wat de veiligheid voor de schoolgaande kinderen geen goed doet. Ook wordt hierdoor de stoep stuk gereden.
In overleg met een aantal bewoners, de bouwer en het team handhaving wordt er tijdens de bouwperiode een tijdelijk parkeerverbod ingesteld in de Kievitstraat ter hoogte van de huisnummers 24-24c.

Voor vragen of op- en aanmerkingen kunt u contact opnemen met de heer N. Zwaag 0299-658 632 of per mail verkeer@waterland.nl.