Stremming Keerngouw Broek in Waterland

In de week van maandag 15 November 2021 wordt er gestart met de herinrichting van het kruispunt Keerngouw/Oosteinde. Hierdoor is de Keerngouw gestremd. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de firma Nota infra en gaat na verwachting tot 19 November duren.
Uiteraard doen wij ons best om eventuele overlast tot een minimum te beperken, maar mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, dan kan u contact opnemen met de heer D.Bond (0299-658669)  d.bond@waterland.nl