Start werkzaamheden bouwrijp maken Galgeriet – fase ontsluitingsweg jachthaven Hemmeland

Op 9 januari 2023 start Van Geemen Grond, Wegen- Water uit de Purmer met de werkzaamheden noodzakelijk voor het bouwrijp maken van de nieuwe entree naar Jachthaven Waterland, locatie Hemmeland, als onderdeel van de ontwikkeling van project Galgeriet in Monnickendam.

Recreatiegebied Hemmeland en Jachthaven Waterland, locatie Hemmeland zijn gedurende de werkzaamheden gewoon toegankelijk voor verkeer. Enige stremming valt echter niet uit te sluiten. Hiervoor is op sommige momenten een omleiding noodzakelijk en worden er (verkeers-)maatregelen getroffen. Hierover informeren wij de direct betrokkenen nader en onderhouden wij rechtsreeks contact met direct belanghebbenden. 

Het werk duurt ongeveer 5 maanden.

Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze werkzaamheden? Dan kunt u contact opnemen met de uitvoerder van het werk, de heer Jesper Gerritsen. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 0299-640625 of via het e-mailadres j.gerritsen@vangeemen.nl