T.H. (Theo) van Eijk

Functie: 
Wethouder

Portefeuille

Ruimtelijke Ordening (Omgevingswet)
Projectwethouder Galgeriet
Bouw- en woningtoezicht
Onderwijshuisvesting
 

Nevenfuncties

- Voorzitter van de Handbalvereniging Westfriesland, onbezoldigd;
- Voorzitter van de Stichting Vrienden van Leekerweide De beste plek voor de beste zorg, onbezoldigd;
- Lid Raad van Toezicht Stichting Kopwerk, bezoldigd;