Th. (Theo) van Eijk

Theo van Eijk
Functie: 
Wethouder

Portefeuille

Ruimtelijke Ordening (Omgevingswet)
Projectwethouder Galgeriet
Bouw- en woningtoezicht
Onderwijshuisvesting
 

Nevenfuncties

- Voorzitter van de Handbalvereniging Westfriesland (onbezoldigd)
- Voorzitter van de Stichting Vrienden van Leekerweide De beste plek voor de beste zorg (onbezoldigd)
- Lid Raad van Toezicht Stichting Kopwerk (bezoldigd)