K.S. (Sicko) Heldoorn

Burgemeester Heldoorn
Functie: 
Burgemeester

In goed overleg met de fractievoorzitters van de gemeenteraad van Waterland heeft Arthur van Dijk, commissaris van de Koning in Noord-Holland, met ingang van 2 maart 2020 de heer K.S. (Sicko) Heldoorn benoemd tot waarnemend burgemeester.
 
De voorgaande burgemeester Luzette Kroon is per 4 februari 2020 benoemd tot dijkgraaf van het waterschap Wetterskip Fryslân. Door het vertrek van mevrouw Kroon ontstaat een vacature burgemeester Waterland. Het is beleid om een waarnemend burgemeester te benoemen in gemeenten waar het op voorhand vaststaat dat de burgemeesterloze periode langer dan drie maanden gaat duren. In de maand februari heeft loco-burgmeester Astrid van de Weijenberg waargenomen.

De heer Heldoorn was waarnemend burgemeester van de gemeente Huizen (2018-2019) en van de gemeente Dantumadiel (2014-2017). Hij was van 2007 tot 2013 burgemeester van de gemeente Assen en van 2002 tot 2007 burgemeester van de gemeente Opsterland. Van 1992 tot 2002 was hij gedeputeerde van de provincie Fryslân. De heer Heldoorn is 63 jaar en lid van de PvdA. 

Het college van burgemeester en wethouders bestaat nu uit een waarnemend burgemeester en vier (parttime) wethouders. Zij zorgt voor het dagelijks besturen van de gemeente. In de praktijk komt het er op neer dat het college de besluiten die door de gemeenteraad zijn genomen, uitvoert. Bij de uitoefening van haar taken moet het college dus rekening houden met de wensen en eisen van de gemeenteraad. De (waarnemend) burgemeester heeft daarnaast nog zelfstandige taken en bevoegdheden. Met name op het gebied van openbare orde en veiligheid. Naast deze "zorgplicht" is de burgemeester ook verantwoordelijk voor een goede samenwerking en afstemming met andere gemeenten en overheden.

Portefeuille

  • Openbare orde en veiligheid
  • Dienstverlening
  • Representatie en externe betrekkingen
  • Regionale samenwerking
  • Communicatie

Nevenfuncties

  • Voorzitter vereniging voor Beroepschartervaart, BBZ (sectororganisatie)
  • Voorzitter Iepen Fryske Kampioenskippen Skûtsjesilen (IFKS)
  • Lid van de Centrumlokaal Bestuur Werkgroep “Burgemeester in veranderende tijden”
  • Voorzitter van de steunstichting Friese Tjottervloot
  • Alle nevenfuncties zijn onbezoldigd.