C.H. (Hendrik) Boland

Hendrik Boland
Functie: 
Wethouder

Portefeuilles

  • Financiën
  • Onderwijs (beleid)
  • Toerisme en recreatie
  • Kernraden
  • Sport
  • Economische Zaken
  • Pontje Ilpendam
  • Marktcommissie
  • Ondersteuning project Galgeriet op financieel gebied

Nevenfuncties

- Voorzitter streekomroep Weeff (onbezoldigd)
- Secretaris van de Vereniging Vrienden van het Zuiderzeemuseum (onbezoldigd)
- Voorzitter Stichting ATV (Adviesorgaan Traditionele Vaartuigen) (onbezoldigd)
- Lid Stichting Landelijk Examenbureau Beroepszeilvaart (onbezoldigd)
- Adviseur FVEN (Federatie Varend Erfgoed Nederland) (onbezoldigd)
- Eigenaar eigen adviesbureau CME en via dat bureau voorzitter van de coöperatie Holland      Sail en adviseur van Stormvogel BV (bezoldigd)