Reinigen en inspecteren Riolering Oranjewijk Monnickendam

In de week van Maandag 15 november  beginnen wij met werkzaamheden met betrekking tot het reinigen en inspecteren van de riolering Oranjewijk Monnickendam.
Naar verwachting nemen de werkzaamheden circa 2 weken in beslag. FAB-Beheer voert de werkzaamheden uit. Vooruitlopend op de werkzaamheden wordt u door de aannemer geïnformeerd middels een bewonersbrief. 
Ten behoeve van de werkzaamheden vinden er geen stremmingen voor verkeer plaats. Het kan voorkomen dat er enige hinder ontstaat in verband met de plaatsing van werkvoertuigen, onze excuses hiervoor. 
Wij doen er alles aan om dit tot een minimum te beperken. De afdeling Openbare Werken van de gemeente Waterland houdt toezicht op het werk. 
Voor vragen kunt u contact opnemen met onze opzichter, de heer D.Bond,. Telefoon: (0299) 658 669