Reinigen en inspecteren Riolering binnenstad Marken

In de week van Maandag 15 november beginnen wij met werkzaamheden met betrekking tot het reinigen en inspecteren van de riolering binnenstad Marken. Op onderstaande tekening wordt aangegeven waar er gereinigd en geïnspecteerd gaat worden. omdat in 2021 al een deel is gedaan is niet alles nodig. Naar verwachting nemen de werkzaamheden circa 6 weken in beslag. FAB-Beheer voert de werkzaamheden uit. Vooruitlopend op de werkzaamheden wordt u door de aannemer geïnformeerd middels een bewonersbrief. Ten behoeve van de werkzaamheden vinden er geen stremmingen voor verkeer plaats. Het kan voorkomen dat er enige hinder ontstaat in verband met de plaatsing van werkvoertuigen, onze excuses hiervoor. Wij doen er alles aan om dit tot een minimum te beperken. De afdeling Openbare Werken van de gemeente Waterland houdt toezicht op het werk.

Voor vragen kunt u contact opnemen met onze opzichter, de heer D.Bond,. Telefoon: (0299) 658 669 
PDFafbeelding riolering Marken.pdf