Projecten en plannen

Waterland, de 'verrassende' parel tussen Amsterdam, Purmerend en Volendam, is volop in ontwikkeling. De gemeente bouwt continu aan de verbetering van het woon-, leef- en werkklimaat. Voor verschillende plekken in de gemeente zijn er plannen voor het bouwen van woningen of andere voorzieningen, zoals een brede school, wijkcentrum of bedrijfserf.

Nieuwe woningen zijn nodig om voldoende mogelijkheden te bieden aan starters, doorstromers en potentiële inwoners. Dit heeft een ook positief effect op bijvoorbeeld het verenigingsleven en de middenstand, kortom: goed voor de leefbaarheid. Door de realisatie van brede scholen en wijkcentra met gecombineerde functies komt de gemeente tegemoet aan haar wens toegankelijke en goede voorzieningen aan te bieden op één locatie.

Om milieuhinderlijke bedrijven uit het stedelijke gebied te plaatsen en de lokale bedrijven binnen de gemeentegrenzen te houden, breidt de gemeente bestaande bedrijventerreinen uit en worden nieuwe bedrijfserven gerealiseerd.

Dubbelklik op onderstaande kaart om in te zoomen op een kern.