Van Disweg (Drs. J. van Disweg 2) in Broek in Waterland

Waar: 
Drs. J. van Disweg 2 ten oosten van de Noordmeerweg in het noorden van Broek in Waterland
Wat: 
Woningbouwplan voor 15 woningen
Stand van zaken: 

Het bestemmingsplan is onherroepelijk. De ontwikkelaar bereidt de aanvraag voor de omgevingsvergunning voor.

Laatste update: 
31 juli 2018

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad en lag ter inzage voor Beroep van 9-03-2018 t/m 19-04-2018.

Exploitatieovereenkomst

De gemeente Waterland en Noordsche Bosch Projecten hebben op 24 november 2015 een exploitatieovereenkomst getekend voor de realisatie van 15 woningen op de locatie Drs. J.van Disweg 2 in Broek in Waterland.

De zakelijke beschrijving van de overeenkomst vindt u onder het kopje (tab) downloads.

Stedenbouwkundig programma van eisen

De gemeenteraad van Waterland heeft op donderdag 5 september 2013 het stedenbouwkundig programma van eisen (SPVE) van woningbouwproject Van Disweg vastgesteld.

Het SPVE is op basis van vijf besprekingen met een vertegenwoordiging van de direct omwonenden op een aantal punten aangepast. Zo bouwt de ontwikkelaar geen 16 maar 15 woningen, komt er een compacter gebouw voor de sociale woningen en wordt er extra water opgenomen in het plan. Dit komt tegemoet aan de wensen van de omwonenden (minder woningen, meer doorzichten) en de welstand.

Bij de vaststelling heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waardoor de bestemming 'tuin onbebouwd' in het bestemmingsplan wordt opgenomen om de zichtlijnen te waarborgen.

Het vastgestelde SPVE vindt u onder het kopje (tab) downloads.

Samenwerkingsovereenkomst

Op 5 maart 2012 hebben de gemeente en initiatiefnemers Noordsche Bosch Projecten en een Blees Projectontwikkeling een samenwerkingsovereenkomst gesloten. In deze overeenkomst staan o.a. afspraken over de stedenbouwkundige kwaliteit, duurzaam bouwen en de openbare ruimte.

Achtergrond en aanleiding

Het projectgebied ligt ten zuiden van de Drs. J. van Disweg en ten oosten van de Noordmeerweg. Aan de oostkant ligt een weiland met aangrenzend kanoverhuurbedrijf Waterland Recreatie. Het projectgebied is ca. 2450 m2 groot en is een van de meest noordelijke kavels van Broek in Waterland.

Het perceel heeft een agrarische bestemming en bestaat nu uit weiland. In de huidige bestemming is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor 13 woningen. De ontwikkelaar heeft de wens uitgesproken hier 13 tot 16 woningen te willen bouwen. De gemeente heeft besloten aan de ontwikkeling van 15 woningen mee te werken.

In maart 2012 hebben de gemeente en initiatiefnemers Noordsche Bosch Projecten en Blees Projectontwikkeling een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Op 5 september 2013 is het stedenbouwkundig programma van eisen met 15 woningen (waarvan 5 sociaal) door de gemeenteraad vastgesteld.

Op 24 november 2015 hebben beide partijen de exploitatieovereenkomst getekend. De zakelijke beschrijving vindt u onder het kopje (tab) downloads. De gemeente is gestart met het opstellen van het bestemmingsplan.

In een stedenbouwkundig programma van eisen (SPVE) worden mogelijkheden voor de invulling van een locatie onderzocht en wordt op basis van een afweging van voor- en nadelen gekozen voor een voorkeursmodel. Ook staat omschreven wat er op de locatie gebouwd kan worden en hoe de bebouwing er in grote lijnen uit gaat zien (beeldkwaliteit, aantallen, hoogtes, etc.).

Het vastgestelde stedenbouwkundig programma van eisen vindt u onder het kopje (tab) downloads.

4e kwartaal 2018: De start van de bouw vindt plaats nadat de omgevingsvergunning is verleend.

Het bestemmingsplan is onherroepelijk.

  • De initiatiefnemer van het project is Noordsche Bosch Projecten. Voor algemene vragen over het (bouw)plan kunt u contact opnemen met dhr. P. Groot.
  • Voor vragen over besluiten en procedures kunt u contact opnemen met de gemeente Waterland: Marien Blok, tel. (0299) 658 630, e-mail m.blok@waterland.nl