The Flying Sailor (Westerstraat 25) in Marken

Waar: 
Westerstraat 25, Marken, voormalig café The Flying Sailor
Wat: 
Het initiatief betreft 15 appartementen, waarvan 6 in de sociale huur en 9 in de vrije sector koop.
Stand van zaken: 

De ontwikkelaar is in gesprek met de Eilandraad en de buurt om het benodigde draagvlak te krijgen voor de plannen. Gemeente en ontwikkelaar voeren gesprekken over de uitgangspunten voor het sluiten van een anterieure overeenkomst.

2023: Voorbereidende onderzoeken ten behoeve van aanvraag omgevingsvergunning.

1e kwartaal 2024: aanvraag omgevingsvergunning.