Terrein Sportcomplex Marken

Waar: 
Terrein Sportcomplex Marken
Wat: 
Ontwikkeling ca. 90 woningen
Stand van zaken: 

Project is gegund aan HSB Ontwikkeling. Kwaliteitsteam ingesteld voor optimale beeldkwaliteit en landschappelijk inpassing

 

Laatste update: 
31 oktober 2019

zie ook achtergrond en programma

De plannen houden in dat de sportvelden worden herschikt om ruimte te creëren voor woningbouw. Het gaat om ca. 90 woningen in verschillende categorieën en prijsklassen, voor verschillende doelgroepen, grondgebonden en gestapeld.

Verkaveling: In eerste instantie wordt een voorlopig ontwerp van W3 Architecten als basis gebruikt.

Woningprogramma: 30% sociaal (huur en/of koop),15 % sociaal plus (= een woning met een aanschafwaarde tussen € 165.000,00 en € 215.000), 15 % betaalbare koop (= een woning met een aanschafwaarde tussen € 215.000 en € 350.000) en 40% vrije sector = volledig vrij (huur, koop, grondgebonden, gestapeld, duur, goedkoop e.d.).

Woningtoewijzing: sociale huur (ca. 15 woningen) gaat regionaal via Woningnet/Woonmatch. Koopwoningen moeten de eerste maand worden aangeboden aan inwoners van de kern Marken, vervolgens de tweede en derde maand aan inwoners van de gemeente Waterland en tot slot aan een ieder.

Duurzaamheid: het project moet gasloos (all-electric) worden uitgevoerd. De EPC mag niet hoger zijn dan 0. Innovatieve kansen zoals TEO worden zoveel mogelijk waargenomen.

Waterbewust bouwen: B&W willen bij deze locatie gevolg geven aan de uitgangspunten van het waterbewust bouwen conform het rapport Marken Boven Water, Bouwstenen II

Parkeren: de parkeerbehoefte wordt ingevuld conform het parkeerbeleid van de gemeente Waterland.

Fasering: gedacht wordt aan één bouwstroom, maar om de woningtoewijzing/verkoop in 3 fases van ca. 30 woningen per jaar te doen dus 3 jaren achtereen.

Bestemmingsplan: de gronden hebben op dit moment de bestemming sport. Voor woningbouwontwikkeling is dus een nieuw bestemmingsplan nodig.

Onder de tab downloads vindt u meer relevante documenten.

 

  • maart/april 2019 - Stedenbouwkundige toets van het VO
  • juni/aug 2019 - marktverkenning aannemers/ontwikkelaars
  • nov19/jan20 - uitwerking Beeldkwaliteitsplan door kwaliteitsteam
  • feb/mrt 2020 - opstelling ontwerpbestemmingsplan
  • apr/mei 2020 - vaststelling ontwerp door raad
  • juni/juli 2020 - zienswijzentermijn ontwerp
  • sept 2020 - vaststelling bestemmingsplan

Er heeft een marktverkenning plaatsgevonden onder belangstellende projectontwikkelaars/aannemers. Het project wordt gegund aan HSB Ontwikkeling op basis van de beste prijs/kwaliteitverhouding van de inschrijving. Samen met o.a. HSB, de Eilandraad, de Welstand wordt een kwaliteitsteam gevormd om te komen tot de meest optimale beeldkwaliteit en landschappelijke inpassing van de woningbouw. Marken is immers een beschermd dorpsgezicht.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de projectleider, Gerald Roerdinkveldboom, via telefoonnummer (0299) 658 582 of g.roerdinkveldboom@waterland.nl