Terrein Sportcomplex Marken

Waar: 
Terrein Sportcomplex Marken
Wat: 
woningbouw
Stand van zaken: 

Momenteel wordt de verkaveling, fasering en programma van de woningbouw verder uitgewerkt.

Laatste update: 
04 januari 2018

B&W hebben zich onlangs uitgesproken over de verdere uitwerking van de woningbouw. Dit houdt o.a. in:

  1. De woningbouwontwikkeling te faseren in twee fases, rekening houdend met het rapport Marken boven water, bouwstenen II en de locatieanalyse Wonen op Marken. Beide documenten treft u aan onder de tab downloads.
  2. Het woningprogramma voor dit project vast te stellen op 30% sociale huur, 30% sociaal plus (goedkope koop) en 40% vrije sector.
  3. Een haalbaarheidsonderzoek te laten verrichten naar het waterbewust bouwen in/bij/op de dijk (de Noordkade) conform het rapport Marken boven water, bouwstenen II en daarvoor een bijdrage te vragen van de deelnemende partijen.
  4. Het selectieproces te starten om te komen tot een geschikte aannemer/ontwikkelaar waarmee kan worden samengewerkt bij de woningbouwontwikkeling.

 

Op 13 december 2016 heeft het college het ‘Plan van Aanpak Wonen op Marken’ vastgesteld. In het plan van aanpak zijn woningbouwlocaties op Marken onderzocht. Het Sportcomplex Marken is één van de locaties die zeer geschikt is voor transformatie naar woningbouw. De locatie is kansrijk voor waterbewust bouwen, heeft een panoramazicht op de Kerkbuurt en heeft een relatie met het Markermeer. Daarnaast is de locatie grotendeels in gemeentelijk eigendom.

In maart 2017 heeft het college het Plan van Aanpak Woningbouw Sportcomplex Marken (hierna PvA) vastgesteld. Daarin zijn onder meer de uitgangspunten opgenomen voor de herinrichting van het complex en de geplande woningbouw.

Vervolgens is het rapport Marken boven Water verschenen en door B&W aangemerkt als inspiratiebron voor nieuwe (woningbouw)ontwikkelingen op Marken. Dit rapport geeft handvaten voor waterbewust bouwen.

De plannen houden in dat de sportvelden worden herschikt om ruimte te creëren voor woningbouw. Als ook De Noordkade kan worden betrokken bij de plannen gaat het om ca. 100-130 woningen in verschillende categorieën en prijsklassen,, voor verschillende doelgroepen, grondgebonden en gestapeld.

Onder de tab downloads vindt u de volgende documenten en rapportages:

Locatie-analyse Wonen op Marken

Plan van Aanpak Wonen op Marken

Plan van Aanpak Woningbouw Sportcomplex Marken

Rapport Marken Boven Water

In 2017 hebben diverse gesprekken plaatsgevonden met SV Marken, de Eilandraad, de provincie en een agrariër op Marken. Tijdens deze gesprekken zijn onder meer de onderdelen van het Plan van Aanpak besproken, de denkrichtingen van verkaveling, het woningprogramma, het rapport Marken Boven Water, bouwstenen II en de fasering van de bouw. De overleggen hebben veel informatie opgeleverd die gebruikt kan worden bij de verdere uitwerking van de woningbouwplannen.

21-04-2016   Besluitvorming gemeenteraad over het initiatiefvoorstel tot instemming met de locatieanalyse ‘Wonen op Marken’

13-12-2016     Vaststelling ‘Plan van Aanpak Wonen op Marken’

07-03-2017     Vaststelling Rapport Marken Boven Water II

21-03-2017     Vaststelling Plan van Aanpak Woningbouw Sportcomplex Marken

De planning voor de ontwikkeling is voorlopig als volgt:

  • Overeenstemming met belangstellende ontwikkelaars/aannemers (globaal plan en grondbieding) – 1e kwartaal 2018
  • Aanvraag bijdrage haalbaarheidsonderzoek Waterbewust bouwen Noordkade – 1e kwartaal 2018
  • Verdere uitwerking/optimalisering van de woningbouwplannen – 2e/3e kwartaal 2018
  • Resultaten haalbaarheidsonderzoek Waterbewust bouwen Noordkade – 2e/3e kwartaal 2018
  • Start bestemmingsplanprocedure – 4e kwartaal 2018

Voor vragen kunt u contact opnemen met de projectleider, Gerald Roerdinkveldboom, via telefoonnummer (0299) 658 582 of g.roerdinkveldboom@waterland.nl