Terrein Sportcomplex Marken

Waar: 
Terrein Sportcomplex Marken
Wat: 
Herinrichting van het sportcomplex en ontwikkeling van ca. 90 woningen.
Stand van zaken: 

Opstellen van een stedenbouwkundig plan/marktverkenning aannemers-ontwikkelaars

 

Laatste update: 
28 juni 2019

Er wordt samenwerking gezocht met een ontwikkelaar/aannemer voor de ontwikkeling van de woningen. Daarnaast wordt een start gemaakt met een stedenbouwkundig plan voor verdere optimalisering van de verkaveling en invulling. Daarvoor wordt een kwaliteitsteam geformeerd, bestaande uit de stedenbouwkundig adviseur, de Eilandraad Marken, de architect, een vertegenwoordiger Welstand en de geselecteerde aannemer/ontwikkelaar. Dit team gaat direct na de zomervakantie 2019 aan de slag via een aantal sessies.

De plannen houden in dat de sportvelden worden herschikt om ruimte te creëren voor woningbouw. Het gaat om ca. 90 woningen in verschillende categorieën en prijsklassen, voor verschillende doelgroepen, grondgebonden en gestapeld.

Verkaveling: In eerste instantie wordt een voorlopig ontwerp van W3 Architecten als basis gebruiken.

Woningprogramma: 30% sociaal (huur en/of koop),15 % sociaal plus (= een woning met een aanschafwaarde tussen € 165.000,00 en € 215.000), 15 % betaalbare koop (= een woning met een aanschafwaarde tussen € 215.000 en € 350.000) en 40% vrije sector = volledig vrij (huur, koop, grondgebonden, gestapeld, duur, goedkoop e.d.).

Woningtoewijzing: sociale huur (ca. 15 woningen) gaat regionaal via Woningnet/Woonmatch. Koopwoningen moeten de eerste maand worden aangeboden aan inwoners van de kern Marken, vervolgens de tweede en derde maand aan inwoners van de gemeente Waterland en tot slot aan een ieder.

Duurzaamheid: het project moet gasloos (all-electric) worden uitgevoerd. De EPC mag niet hoger zijn dan 0. Innovatieve kansen zoals TEO worden zoveel mogelijk waargenomen.

Waterbewust bouwen: B&W willen bij deze locatie gevolg geven aan de uitgangspunten van het waterbewust bouwen conform het rapport Marken Boven Water, Bouwstenen II

Parkeren: de parkeerbehoefte wordt ingevuld conform het parkeerbeleid van de gemeente Waterland.

Fasering: gedacht wordt aan één bouwstroom, maar om de woningtoewijzing/verkoop in 3 fases van ca. 30 woningen per jaar te doen dus 3 jaren achtereen.

Bestemmingsplan: de gronden hebben op dit moment de bestemming sport. Voor woningbouwontwikkeling is dus een nieuw bestemmingsplan nodig.

Onder de tab downloads vindt u meer relevante documenten.

 

zie ook achtergrond en programma

  • maart/april 2019 - Stedenbouwkundige toets van het VO
  • juni/juli 2019 - marktverkenning aannemers/ontwikkelaars
  • sept/okt. 2019 - uitwerking stedenbouwkundig plan door kwaliteitsteam
  • nov/dec 2019 - opstelling ontwerpbestemmingsplan
  • jan/febr 2020 - vaststelling ontwerp door raad
  • maart/april 2020 - zienswijzentermijn ontwerp
  • mei/juni 2020 - vaststelling bestemmingsplan

Voor vragen kunt u contact opnemen met de projectleider, Gerald Roerdinkveldboom, via telefoonnummer (0299) 658 582 of g.roerdinkveldboom@waterland.nl