't Schouw in Watergang

Waar: 
Ten oosten van de Kanaaldijk en ten noorden van De Dollard in Watergang
Wat: 
Woningbouwplan voor 54 woningen, waarvan 17 woningen in de sociale sector
Stand van zaken: 

De woningen worden momenteel gebouwd.

Laatste update: 
18 juli 2018

Besluit hogere waarden

Omdat de toekomstige woningen door de nabijheid van de N235 (Jaagweg) een hogere geluidbelasting hebben dan wettelijk is toegestaan (namelijk 48 dB), is het nodig dit besluit te nemen. Gemeentes mogen zelf besluiten om af te wijken van de toegestane belasting tot maximaal 63 dB.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 22 januari 2013 besloten het besluit hogere waarden vast te stellen. Het ontwerpbesluit, dat vanaf 21 september 2013 zes weken ter inzage heeft gelegen, is niet aangepast op basis van de 11 zienswijzen die de gemeente heeft ontvangen. Wel is aanvullend akoestisch onderzoek gedaan. De indieners van de zienswijzen zijn hierover geïnformeerd.

Op de pagina downloads vindt u het besluit, de kennisgeving en het akoestisch onderzoek. Het besluit hogere waarden heeft van 1 februari tot en met 14 maart 2013 ter inzage gelegen voor beroep. Tegen het besluit hogere waarden is beroep ingediend. De Raad van State heeft het beroep ongegrond verklaard; daarmee is het besluit hogere waarden onherroepelijk. De uitspraak van de Raad van State vindt u onder de knop (tab) downloads onder Bestemmingsplan. Hier vindt u ook het onherroepelijke bestemmingsplan.

Bestemmingsplan

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan van 't Schouw op donderdag 18 oktober 2012 gewijzigd vastgesteld. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan heeft van vrijdag 14 december 2012 tot en met donderdag 24 januari 2013 ter inzage gelegen. Tegen het vastgestelde bestemmingsplan is beroep ingediend. De Raad van State heeft het beroep ongegrond verklaard; daarmee is het bestemmingsplan onherroepelijk. De uitspraak van de Raad van State vindt u onder de knop (tab) downloads onder Bestemmingsplan.

Exploitatieovereenkomst

In de zomer van 2011 hebben de gemeente Waterland en de initiatiefnemers exploitatieovereenkomsten gesloten voor de realisatie van in totaal 54 woningen. De zakelijke beschrijving van de overeenkomsten vindt onder knop (tab) downloads.

Stedenbouwkundig programma van eisen (SPVE)

  • Het SPVE heeft van 25 juni tot en met 26 augustus 2010 ter inzage gelegen. Op 5 juli 2010 vond de inspraakavond plaats. In februari 2011 heeft de gemeenteraad het SPVE vastgesteld.
  • Het SPVE en informatie over de inspraakavond vindt u onder de knop (tab) downloads.

Samenwerkingsovereenkomst

In oktober 2009 hebben de gemeente en initiatiefnemers HSB Ontwikkeling B.V. en een particuliere ontwikkelaar een samenwerkingsovereenkomst gesloten. In deze overeenkomst staan o.a. afspraken over de stedenbouwkundige kwaliteit, duurzaam bouwen en de openbare ruimte.

Achtergrond en aanleiding

Het projectgebied ’t Schouw ligt in Watergang, tussen het Noord-Hollandsch kanaal en de Broekervaart ten noorden van bedrijventerrein De Dollard. Het plangebied grenst aan natuurgebied Het Varkensland.

De initiatiefnemers, o.a. HSB Ontwikkeling B.V., hebben in oktober 2009 een samenwerkingsovereenkomst getekend met de gemeente voor de realisatie van in totaal 50 woningen. Later is woningcorporatie AWM (nu Wooncompagnie) een samenwerkingspartner geworden in het project voor de sociale woningbouw. Het totaal aantal woningen komt uit op 54.

De gemeenteraad heeft het SPVE (Stedenbouwkundig Programma van Eisen)  in februari 2011 vastgesteld. Het bestemmingsplan is onherroepelijk nadat de Raad van State het beroep dat was ingediend, ongegrond heeft verklaard. 
In een stedenbouwkundig programma van eisen (SPVE) worden mogelijkheden voor de invulling van een locatie onderzocht en wordt op basis van een afweging van voor- en nadelen gekozen voor een voorkeursmodel. Ook staat omschreven wat er op de locatie gebouwd kan worden en hoe de bebouwing er in grote lijnen uit gaat zien (beeldkwaliteit, aantallen, hoogtes, etc.).

In het voorkeursmodel van het project ‘t Schouw is ruimte voor 54 woningen, waarvan 17 woningen in de sociale sector. Twee boerenerven zorgen voor een overgang naar het open landschap, het Varkensland.

 

 

Oplevering van 13 sociale huurwoningen (vier eengezinswoningen en negen appartementen) naar verwachting eind derde kwartaal 2018.

Contactgegevens

Voor meer informatie over de sociale huurwoningen kunt u contact opnemen met:

Wooncompagnie, (0229) 7511 00 , www.wooncompagnie.nl

Voor meer informatie over koopwoningen kunt u contact opnemen met de hieronder genoemde makelaars:

Hoekstra en Van Eck Nieuwbouwwinkel

Purmerplein 2-4, 1023 BD Amsterdam
Telefoonnummer (020) 636 05 80
Email: nieuwbouw@hoekstraenvaneck.nl
Contactpersoon: de heer Menno Mönch

Van de Steege Makelaars
Buikslotermeerplein 406, 1025 WP Amsterdam
Telefoonnummer (020) 435 70 00
Email: amsterdam-noord@vandesteege.nl
Contactpersoon: de heer Arnout Ale

Voor vragen over besluiten en procedures kunt u contact opnemen met de gemeente Waterland: Marien Blok (projectleider), tel. (0299) 658 630, e-mail m.blok@waterland.nl .