Sebastianusschoollocatie in Ilpendam

Inhoudsverantwoordelijke: 
Erik Schiedon
Waar: 
Kievitstraat en Gruttostraat in Ilpendam
Wat: 
Woningbouw (o.a. jongerenwoningen)
Stand van zaken: 

Eerstvolgende stap is het publiceren van het vastgestelde bestemmingsplan. Daarna volgt de beroepstermijn.(6 weken)

Laatste update: 
19 juli 2018

Op dit moment zitten we in de fase tussen het ontwerpbestemmingsplan, het verwerken van de ingekomen zienswijzen en het vaststellen van het bestemmingsplan. Zodra dat is vastgesteld door de raad, zal deze onder de knop downloads worden geplaatst.

De St. Sebastianusschool is verhuisd naar de brede school aan de Gruttostraat (hoek Lepelaarstraat). Het linkerdeel van het gebouw is sinds 31 december 2012 in eigendom van tandarts Hooijberg. In dit deel van het gebouw wordt de tandartspraktijk geëxploiteerd en worden in de toekomst twee woningen gerealiseerd. Voor de overige gronden rondom het schoolgebouw wordt een plan ontwikkeld dat acht jongerenwoningen en drie seniorenwoningen mogelijk maakt op de gronden van de RK Parochie en de gemeente Waterland.

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Ilpendam Sebastianus’

In Augustus 2018 volgt de publicatie van het vastgestelde bestemmingsplan. Daarna volgt de beroepstermijn van 6 weken.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Ilpendam Sebastianus’

Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter visie gelegen. Gedurende zes weken kon een ieder een zienswijze indienen, t/m donderdag 8 maart 2018.

Stedenbouwkundig programma van eisen

Het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) is op 2 maart 2017 door de gemeenteraad vastgesteld. Het SPvE omschrijft de uitgangspunten voor de omgeving en de bebouwing. Het SPvE gaat uit van acht jongerenwoningen op het terrein van de gemeente en drie seniorenwoningen op het terrein van de RK Parochie. Dit document vindt u onder de knop (tab) downloads.

Motie jongerenwoningen

Op 31 januari 2014 heeft de gemeenteraad gestemd over de motie om jongerenwoningen te realiseren op de grond van de gemeente in plaats van vrije sectorkavels. Het gaat daarbij dus niet om de grond die in eigendom is van de RK Parochie. De motie is unaniem aangenomen, omdat de raad van mening is dat er behoefte is aan jongerenwoningen in Ilpendam en dit een unieke kans biedt aangezien de gemeente de grond zelf in eigendom heeft. De aangenomen motie vindt u onder de knop (tab) downloads.

Moment

Actie

Q1 2018

Termijn voor zienswijzen op ontwerpbestemmingsplan

Q1 2018

Contractvorming Wooncompagnie t.b.v. jongerenwoningen

Q2 2018

Vaststellen bestemmingsplan

Q2+Q3 2018

Beroepstermijn bestemmingsplan

Q4 2018

Aanvraag omgevingsvergunning

Voor vragen kunt u contact opnemen met de projectleider, Erik Schiedon, via telefoonnummer (0299) 658 539 of e.schiedon@waterland.nl .