Nieuwpoortslaan 49 in Monnickendam

Waar: 
Nieuwpoortslaan 49
Wat: 
Op de locatie staat een voormalige boerderij. Deze locatie is aangekocht door een ontwikkelaar. Deze heeft een plan ontwikkeld dat ruimte biedt aan 24 woningen (15 grondgebonden woningen en 9 appartementen).
Stand van zaken: 

Gemeente en ontwikkelaar hebben in 2022 koop- en ontwikkelovereenkomst gesloten. Het college van B&W heeft ingestemd met het bouwplan. Dit bouwplan wordt op dit moment vertaald naar een ontwerp bestemmingsplan.