Nieuwpoortslaan 49 in Monnickendam

Waar: 
Nieuwpoortslaan 49
Wat: 
Op de locatie staat een voormalige boerderij. Deze locatie is aangekocht door een ontwikkelaar. Deze heeft een plan ontwikkeld dat ruimte biedt aan 24 woningen (15 grondgebonden woningen en 9 appartementen).
Stand van zaken: 

Het bestemmingsplan voor dit project is onherroepelijk. In december 2023 is de omgevingsvergunning verleend. Naar verwachting start de bouw in het tweede kwartaal van 2024. 

 

Laatste update: 
15 januari 2024

In totaal worden er 24 woningen gerealiseerd, waarvan 9 sociale huurappartementen. De sociale huurappartementen worden na oplevering verhuurd door Stichting Wooncompagnie. 

Informatie van B&V Raadgevend Ingenieurs over dit project vindt u hier

Gemeente en ontwikkelaar hebben in 2022 koop- en ontwikkelovereenkomst gesloten.

Het college van B&W heeft ingestemd met het bouwplan. Dit bouwplan is vertaald naar een ontwerp bestemmingsplan.

Het bestemmingsplan voor dit project is onherroepelijk.

In december 2023 is de omgevingsvergunning verleend.

Naar verwachting start de bouw in het tweede kwartaal van 2024. 

Koop- en projectontwikkelingsovereenkomst Nieuwpoortslaan Monnickendam ondertekend

29 september 2022

De koop- en projectontwikkelingsovereenkomst is vandaag ondertekend door wethouder Ton van Nieuwkerk en door Silvester Straus en Peter van Ruijven namens NPLM B.V.. Deze overeenkomst omvat de verkoop van gemeentegrond en afspraken over de ontwikkeling van Nieuwpoortslaan 49. Met deze overeenkomst wordt de realisatie van 24 woningen mogelijk.