Nieuwbouw sporthal Monnickendam

Waar: 
Naast gemeentehuis, de onderzoekslocatie omvat het parkeerterrein, de fitnesschool, Marijkehal en het Marijkeveld
Wat: 
Nieuwbouw sporthal Monnickendam
Stand van zaken: 

Gemeenteraad heeft 25 maart 2021 ingestemd met raadsvoorstel. Nu wordt gestart met de voorbereiding, waaronder het uitvoeren van nader onderzoek naar de exacte locatie en omvang, en welke functies en sporten er in onder gebracht kunnen worden. Op 5 juli 2022 staat een participatieavond gepland om met belanghebbenden in gesprek te gaan over de invulling van de nieuwe sporthal.

Laatste update: 
20 januari 2022

Op 25 maart 2021 heeft de gemeenteraad van Waterland een raadsvoorstel voor de nieuwbouw van een sportaccommodatie in Monnickendam aangenomen. Via de link (bekijk hier) komt u bij het raadsvoorstel en alle daarbij behorende stukken.

Uitnodiging participatieavond nieuwe sporthal

We zijn op dit moment druk bezig met een stedenbouwkundig advies voor de toekomstige sporthal als vervanging voor de bestaande gymzaal de Marijkehal en sporthal “t Spil in Monnickendam. Om tot een goed advies te komen gaan we graag met u in gesprek om samen na te denken over de invulling van de sporthal. Daarom organiseren wij een participatieavond voor alle buurtbewoners, gebruikers van de huidige sportaccommodaties in Monnickendam en overige geïnteresseerden. 

PDF Lees hier de uitnodiging

Vanaf 4e kwartaal 2021: participatietraject 
Vanaf 1e kwartaal 2022: Programma van eisen opstellen
Vanaf 1e kwartaal 2022: opstellen stedenbouwkundige modellen

Gemeenteraad Waterland stemt in met voorbereiding bouw nieuwe sporthal

Op 25 maart heeft de gemeenteraad ingestemd met de voorbereiding van de bouw van een nieuwe sporthal nabij locatie Marijkeveld/Pierebaan in Monnickendam. Deze sporthal is ter vervanging van sporthal ’t Spil en de Marijkehal. Beide verouderde sportfaciliteiten voldoen niet meer aan de moderne eisen en scholen, sportverenigingen en toekomstige gebruikers willen graag een nieuwe centraal gelegen sporthal.

Locatie Marijkeveld/Pierebaan

Uit onderzoek is gebleken dat de locatie Marijkeveld/Pierebaan de meest geschikte plek is voor een nieuwe sporthal. Bijvoorbeeld omdat het op geringe loopafstand van de scholen ligt, dit is belangrijk omdat de sporthal overdag wordt gebruikt voor de gymlessen. De locatie is goed bereikbaar per auto, fiets, openbaar vervoer en te voet. Bovendien komen hier dan alle binnensporten (inclusief zwembad en fitness) op één locatie. Een bijkomend voordeel is dat op de plek van de huidige sporthal ’t Spil op termijn dan ruimte ontstaat voor woningbouw.
De exacte locatie van de nieuwe sporthal is nog niet bekend, het streven is naar een zo goed mogelijke integratie in de omgeving. Om het parkeerprobleem op te lossen wordt gedacht aan een ondergrondse parkeergarage.

Nader onderzoek en participatie

Hoe de sporthal eruit gaat zien, welke omvang het krijgt en welke functies er allemaal in komen, wordt nog onderzocht. Diverse betrokkenen en potentiele gebruikers maar ook omwonenden worden gevraagd in klankbordgroepen hierover mee te denken. Al deze wensen en inventarisaties worden vastgelegd in een Stedenbouwkundig Programma van Eisen en een globale schets op basis waarvan een (postzegel)bestemmingsplan kan worden aangevraagd.
Als alles voorspoedig en naar wens verloopt is de nieuwe sporthal eind 2025 klaar.

Voor meer informatie kijk op www.waterland.nl/nieuwesporthal 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Thijs van Went, projectleider of Lucie van Vliet-Berndsen, projectondersteuner via de e-mail projectsporthal@waterland.nl