Marina Resort Poort van Amsterdam

Waar: 
Zeedijk 2 in Uitdam, voorheen Camping en Jachthaven Uitdam (ook wel bekend als Cajuit)
Wat: 
Een resort met vakantiewoningen (156 grondgebonden, 22 appartementen en 20 waterwoningen), jachthaven met 550 ligplaatsen en camping
Stand van zaken: 

Gerealiseerd. Opening park was op zaterdag 16 juli 2016.

Laatste update: 
22 augustus 2018

Samenwerkingsovereenkomst

De gemeenteraad van Waterland heeft in zijn vergadering van 29 oktober 2015 goedkeuring verleend aan de samenwerkingsovereenkomst die het college van burgemeester en wethouders heeft gesloten met Europarcs BV/Marina resort Poort van Amsterdam BV.


Bestemmingsplan

De gemeenteraad heeft op 18 februari 2010 ingestemd met het bestemmingsplan Camping-Jachthaven Uitdam.


Vergunningen

De gemeente heeft de tweede helft van 2015 omgevingsvergunningen verleend voor het plaatsen van een (tijdelijke) hal, het realiseren van 76 recreatiewoningen, een appartementengebouw met daarin ruimte voor 22 appartementen en het inrichten van het terrein.
Beschikking bodemsanering

Op 16 februari 2005 heeft de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat een beschikking saneringswerk Wet bodembescherming afgegeven voor de sanering van de bodemverontreiniging op de camping. De beschikking houdt in, dat er wordt ingestemd met de isolatie van de aanwezige verontreiniging volgens het saneringsplan van 16 november 2004.

 

 

 

Camping en Jachthaven Uitdam is sinds 1960 gevestigd op deze (buitendijkse) locatie aan de noordkant van Uitdam. In 1978 is het terrein vergroot naar ongeveer 20 hectare. Het gebied wordt door de Uitdammerdijk gescheiden van het binnendijkse gebied. De dijk is in eigendom van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en behoort niet tot de camping.

Het nieuwe Marina Resort Poort van Amsterdam bestaat uit luxe vakantiewoningen (156 grondgebonden, 31 appartementen en 20 waterwoningen), een eigen jachthaven met 550 ligplaatsen en een camping. Het park heeft verder een zwembad, restaurant en een indoorspeeltuin.

Park is gerealiseerd.

 

De ontwikkelaar van het project is EuroParcs.

Voor vragen over besluiten en procedures kunt u contact opnemen met de gemeente Waterland: Marien Blok, tel. (0299) 658 630 e-mail m.blok@waterland.nl.