Kohnstammlocatie Monnickendam

Waar: 
Pierebaan, naast nr. 5
Wat: 
Bouw van 62 appartementen voor o.a. starters en senioren
Stand van zaken: 

Omgevingsvergunning verleend, beroep ingesteld bij de Rechtbank

Laatste update: 
31 oktober 2019

Het woningbouwplan omvat 62 appartementen, waarvan 20 sociale huurwoningen, 21 sociale koopwoningen en 21 vrije sector koopwoningen. Deze zijn bestemd voor verschillende doelgroepen en worden daarom levensloopbestendig. Verder wordt het complex aardgasvrij en heeft het een EnergiePrestatieCoëfficient (EPC) van max. 0. Dat wil zeggen dat er evenveel energie wordt opgewekt als verbruikt (0 op de meter). De woningen worden gebouwd volgens het concept Finch Buildings houten gebouwen van hoge kwaliteit en zeer duurzaam, zie ook www.finchbuildings.com. Tenslotte is het voordeel met deze systeem/modulebouw dat de bouwtijd kort is (ca. 4 maanden). Zie voor meer informatie de projectsite van de ontwikkelaar.

De globale planning luidt als volgt:

1e kwartaal 2019 - vergunningprocedure
2e kwartaal 2019 - bezwaarprocedure

3e kw '19/1e kw '20 - beroepsprocedure

2e kwartaal 2020 - start verkoop

3e kwartaal 2020 - start bouw

De omgevingsvergunning is in maart verleend. Daartegen zijn twee bezwaarschriften ingediend. Op advies van de gemeentelijke bezwarencommissie zijn deze bezwaren ongegrond verklaard en is de vergunning in stand gebleven. Tegen die beslissing is door de indieners beroep aangetekend bij de Rechtbank.

Mocht u op de hoogte willen blijven van de ontwikkeling van het project en geïnteresseerd zijn in het huren of kopen van deze woningen dan kunt u terecht op de website van de ontwikkelaar.
Voor vragen over dit project kunt u contact opnemen met de gemeente Waterland: Gerald Roerdinkveldboom, tel. (0299) 658 582, e-mail g.roerdinkveldboom@waterland.nl