Kohnstammlocatie Monnickendam

Waar: 
Pierebaan
Wat: 
Appartementen voor o.a. starters en senioren
Stand van zaken: 

Selecteren ontwikkelaar

Laatste update: 
11 januari 2018

Op 1 mei 2017 is het verkooptraject gestart voor deze locatie. 4 marktpartijen zijn geselecteerd en uitgenodigd om uiterlijk 30 juni jl. een plan in te dienen en een grondaanbieding te doen. In de verkoopleidraad hebben wij de verschillende randvoorwaarden voor de ontwikkeling opgenomen, zoals woningprogramma, duurzaamheid, bestemmingsplankaders, eisen t.a.v. sociale huur en –koop etc. Helaas hebben wij geen geschikt plan ontvangen.

Wij zijn in onderhandeling met een ontwikkelaar en hopen daar in 1e kwartaal 2018 uit te komen. De intentie is om spoedig daarna met een aanvraag om omgevingsvergunning te komen. Als er wat te melden valt, informeren wij u via krant en website.

Achtergrond en aanleiding

Jarenlang heeft er op dit perceel een basisschool gestaan, namelijk de Kohnstammschool. Het schoolgebouw is rond 2013-2014 gesloopt. Op deze locatie zou een Brede School komen.

Als gevolg van het staken van het project Brede School Scholeneiland (BSS) in 2016, is de Kohnstammlocatie aan de Pierebaan vrijgekomen voor woningbouwontwikkeling. Deze gronden zijn in eigendom van de gemeente. Dit is één van de redenen om voor een woningprogramma te kiezen dat afwijkt van de standaard woningverdeling en de vraag naar betaalbare jongeren en senioren appartementen te beantwoorden.

Op 13 september 2016 hebben Burgemeester & Wethouders van Waterland het Plan van Aanpak vastgesteld. Hierin staat onder andere aangegeven wat voor woningprogramma er gewenst is. Voor deze locatie is gekozen voor:

- 1/3 appartementen in de sociale huur,

- 1/3 appartementen in de sociale koop,

- 1/3 appartementen in de vrije sector.

Er zijn duidelijke eisen aangegeven voor wat betreft de duurzaamheid, namelijk een EPC van 0 en gasloos bouwen als verplichting.

Als eis is opgegeven om de nieuwe bebouwing te bouwen binnen de kaders van het bestemmingsplan Monnickendam - Brede School Scholeneiland. De gronden hebben hierin de bestemming maatschappelijk. Het realiseren van woningbouw is in strijd met deze bestemming. Om deze ontwikkeling toe te staan zal een buitenplanse afwijkingsprocedure (de zogenaamde kruimelregeling) worden gevoerd om af te wijken van het bestemmingplan ten behoeve wonen. Dit houdt in dat binnen de kaders van het bestemmingsplan afgeweken kan worden met een omgevingsvergunning voor de activiteit afwijken van gebruik.

Het aantal woningen dat kan worden ontwikkeld is afhankelijk van verschillende factoren als de grootte van de appartementen, de benodigde verkeers- en bergruimte en een optimale parkeerbalans.

Voor vragen over dit project kunt u contact opnemen met de gemeente Waterland: Erik Schiedon, tel. (0299) 658 514, e-mail e.schiedon@waterland.nl