Kohnstammlocatie Monnickendam

Waar: 
Pierebaan, naast nr. 5
Wat: 
Bouw van 62 appartementen voor o.a. starters en senioren
Stand van zaken: 

start bouw januari 2021

Laatste update: 
09 november 2020

Het woningbouwplan omvat 62 appartementen, waarvan 20 sociale huurwoningen, 21 sociale koopwoningen en 21 vrije sector koopwoningen. Deze zijn bestemd voor verschillende doelgroepen en worden daarom levensloopbestendig. Verder wordt het complex aardgasvrij en heeft het een EnergiePrestatieCoëfficient (EPC) van max. 0. Dat wil zeggen dat er evenveel energie wordt opgewekt als verbruikt (0 op de meter). De woningen worden gebouwd volgens het concept Finch Buildings houten gebouwen van hoge kwaliteit en zeer duurzaam, zie ook www.finchbuildings.com. Tenslotte is het voordeel met deze systeem/modulebouw dat de bouwtijd kort is (ca. 4 maanden). Zie voor meer informatie de projectsite van de ontwikkelaar.

De planning luidt als volgt:

jan 2021 start bouw, bouwrijp maken, fabricage woonunits in de fabriek

juni 2021 oplevering appartementen, woonrijp maken

De omgevingsvergunning voor de bouw is in april 2020 definitief geworden. De verkoop van de appartementen heeft in juni 2020 plaatsgevonden. De belangstelling was zo groot dat er geloot moest worden via de notaris. Inmiddels zijn alle appartementen verkocht aan inwoners van Monnickendam en de gemeente Waterland. Momenteel wordt het terrein klaar gemaakt voor de start van de bouw in januari 2021. In dat verband is een 60 jaar oude plataan van 2,3 ton verplaatst van het midden naar de hoek van het terrein, zie ook deze link. De inschrijving en toewijzing van de 20 sociale huurwoningen start direct na de start van de bouw. Dit gebeurt via Woonmatch.

Mocht u op de hoogte willen blijven van de ontwikkeling van het project dan kunt u terecht op de website van de ontwikkelaar. De projectleiding namens de gemeente is in handen van Gerald Roerdinkveldboom, tel. 06 295 677 10, e-mail gerald.roerdinkveldboom@waterland.nl