Kebo (transformatie Hellingweg) in Broek in Waterland

Waar: 
Naast de N247 in het zuiden van Broek in Waterland.
Wat: 
Ontwikkeling  woningen, appartementen, buurtsuper/kruidenier/winkelunits.
Stand van zaken: 

In 2022 heeft de gemeente een exploitatieovereenkomst gesloten met de ontwikkelaar. Op dit moment bevind het project zich in de plan fase. Er is een kwaliteitsteam ingericht om in gezamenlijkheid met adviseurs en een afvaardiging uit het dorp tot een stedenbouwkundig verantwoord plan te komen. Dit wordt vertaald naar een beeldkwaliteitskader.

2e kwartaal 2023: vaststellen beeldkwaliteitskader.
3e kwartaal 2023: opstellen en vaststellen ontwerp bestemmingsplan.

Exploitatieovereenkomst ondertekend voor voormalige KEBO-locatie

20 januari 2022. De exploitatieovereenkomst voor de ontwikkeling van Eilandweg 23 – 25 in Broek in Waterland (ook wel bekend als KEBO-locatie) is op donderdag 20 januari jl. ondertekend door wethouder Theo van Eijk en Camiel Honselaar directeur HSB Ontwikkeling BV uit Volendam.