Ilpenhof in Ilpendam

Waar: 
Aan de Lepelaarstraat in Ilpendam
Wat: 
20 woningen waarvan 7 in de sociale sector en 3 woningen 'sociaal plus'
Stand van zaken: 

De woningen zijn opgeleverd en in gebruik genomen door de bewoners. Tevens is de openbare ruimte in beheer en onderhoud overgedragen aan de gemeente.  

Laatste update: 
27 maart 2019

Bestemmingsplan

Op 7 april 2015 heeft het college van de gemeente Waterland ingestemd met het voorontwerpbestemmingsplan Ilpendam - Lepelaarstraat. Het voorontwerpbestemmingsplan Ilpendam Lepelaarstraat heeft van vrijdag 1 mei 2015 tot en met donderdag 11 juni 2015 ter inzage gelegen voor inspraak en vooroverleg. Op dinsdag 19 mei 2015 is een inloopavond over het voorontwerpbestemmingsplan georganiseerd.

Binnen inspraakperiode zijn zeven inspraakreacties (waarvan 6 met dezelfde strekking) en twee reacties van de overlegpartners ingediend. De gemeenteraad heeft het ontwerpbestemmingsplan voor De Ilpenhof op donderdag 12 november 2015 unaniem vastgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan heeft vervolgens van 5 december 2015 tot en met 14 januari 2016 ter inzage gelegen met de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Er zijn in deze periode geen zienswijzen ingediend.

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan voor De Ilpenhof (Ilpendam - Lepelaarstraat) op 17 maart 2016 vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan heeft vanaf vrijdag 1 april gedurende zes weken ter inzage gelegen. Er is geen beroep ingediend bij de Raad van State. Dit betekent dat het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden per 13 mei 2016. U kunt het bestemmingsplan nog inzien via de pagina Bestemmingsplannen.

De gemeente Waterland en USP Vastgoed hebben op 7 januari 2015 een exploitatieovereenkomst getekend voor de realisatie van 20 woningen op de locatie Lepelaarstraat 2 (Ilpenhof).De zakelijke beschrijving van deze overeenkomst vindt u onder de tab downloads.
De gemeenteraad heeft op donderdag 23 oktober 2014 het stedenbouwkundig programma van eisen (SPVE) van de locatie Ilpenhof unaniem vastgesteld. Eerder had het college hier al mee ingestemd. U vindt het vastgestelde SPVE onder de tab downloads.

Achtergrond en aanleiding

De grondeigenaar van de woningbouwlocatie De Ilpenhof te Ilpendam (Woonzorg Nederland) heeft de gemeente in juli 2012 medegedeeld voornemens te zijn het terrein De Ilpenhof en de naastgelegen aanleunwoningen te verkopen aan USP Vastgoed. De bedoeling was om op de locatie De Ilpenhof een wijksteunpunt met 32 seniorenwoningen, een activiteitenruimte, WMO-loket, tandartsen- en huisartsenpraktijk te realiseren. Echter, vanwege een herijking van lopende projecten heeft Woonzorg Nederland besloten de herontwikkeling van de locatie van haar investeringsplanning tot en met 2016 te halen. Woonzorg Nederland heeft USP Vastgoed voorgedragen als nieuwe ontwikkelaar.

USP Vastgoed heeft een plan ingediend voor een nieuwe invulling van het terrein. In dit plan is ruimte voor 20 grondgebonden koopwoningen, waarvan 7 in de sociale sector (beneden € 200.000) en 3 woningen 'sociaal plus' (tussen € 200.000 en € 250.000).

Het stedenbouwkundig programma van eisen is op 23 oktober 2014 unaniem vastgesteld door gemeenteraad. Eerder had het college hier al mee ingestemd. U vindt het vastgestelde SPVE op de pagina downloads.

Op 7 januari 2015 hebben de gemeente en USP Vastgoed een exploitatieovereenkomst getekend voor de realisatie van 20 woningen op de locatie. De zakelijke beschrijving hiervan vindt u op de pagina downloads. Het bestemmingsplan is per 13 mei 2016 onherroepelijk. De omgevingsvergunning is verleend.

3e kwartaal 2018: Oplevering openbare ruimte.

 

 

Voor vragen over besluiten en procedures kunt u contact opnemen met de gemeente Waterland, Marien Blok, m.blok@waterland.nl