Hellingweg Broek in Waterland (Kebo-locatie)

Waar: 
Naast de N247 in het zuiden van Broek in Waterland
Wat: 
Ontwikkeling supermarkt, winkelunits en 23 appartementen
Stand van zaken: 

Gemeente en ontwikkelaar in gesprek over samenwerkingsovereenkomst en benodigde parkeerplaatsen.

 

Laatste update: 
15 maart 2018

Gemeente en ontwikkelaar werken momenteel de rechten en verplichtingen uit in een samenwerkingsovereenkomst (SOK). Daarbij heeft de gemeente de wens uitgesproken om ook de voormalige brandweerkazerne bij de plannen te betrekken. Zo kan een mooie nieuwe entree van Broek in Waterland worden gerealiseerd. Verder wil de gemeente dat voor dit plan sociale huurwoningen worden ontwikkeld. Er bestaat nog discussie over de benodigde parkeerplaatsen voor het plan. Ontwikkelaar beraadt zich op verschillende oplossingsrichtingen.

Milieuonderzoek (september 2016)

Omdat het een bedrijventerrein is, heeft de gemeente onderzoek laten doen naar de concrete milieuhinder van de aanwezige bedrijven. Het gaat hier vooral om geluid. Onderzocht is of de bedrijvigheid de ontwikkeling van woningen in de weg staat. Het onderzoek heeft uitgewezen dat dat niet het geval is. De geplande appartementen liggen niet in de geluidszones van de aanwezige bedrijven.

Medewerking aan principebouwplan (juli 2016)

De gemeente heeft in juli 2016 aan de ontwikkelaar meegedeeld dat men wil komen tot samenwerking. De gemeenteraad is daarvan ook op de hoogte gesteld door middel van een raadsinformatiedocument en een principebouwplan.

KEBO-locatie verkocht (maart 2016)

Wooncompagnie heeft de KEBO-locatie (de voormalige kringloopwinkel) verkocht aan GTP Vastgoed. Deze ontwikkelaar is van plan een supermarkt te realiseren van 900 m2, 3 winkelunits en daarboven 23 appartementen.

De initiatiefnemer/ontwikkelaar van het project is GTP Vastgoed. Voor algemene vragen over het bouwplan verwijzen wij u daarom naar de website van GTP: http://www.gtpvastgoedontwikkeling.nl/CMS/ . Contact kunt u opnemen via 072 2010 237 of  info@gtpvastgoed.nl .