Hellingweg Broek in Waterland (Kebo-locatie)

kebo
Waar: 
Naast de N247 in het zuiden van Broek in Waterland
Wat: 
Ontwikkeling woningen, appartementen, buurtsuper/kruidenier/winkelunits
Stand van zaken: 

Uitwerking bouwplannen voor woningen icm buurtsuper/winkelunits, voorbereiding exploitatieovereenkomst

 

Laatste update: 
16 november 2021
kebo

Nog geen informatie

Ontwikkeling van woningen, appartementen in combinatie met een buurtsuper/kruidenier/winkelunits. De eerste schetsplannen gaan  uit van 8 sociale huurwoningen, 12 vrije sectorwoningen en 3 winkelunits, die te schakelen zijn.

De woningbouwplannen worden uitgewerkt door de eigenaar/ontwikkelaar. In dit stadium kan nog geen concrete planning worden gegeven. Globaal ziet het traject er als volgt uit:
q4 - ondertekening exploitatieovereenkomst
q1/q2 2022 - uitwerking stedenbouwkundig en beeldkwaliteitsplan door Kwaliteitsteam
q3/q4 2022 - opstelling (ontwerp)bestemmingsplan

Onlangs is de locatie in eigendom overgegaan. De nieuwe eigenaar/ontwikkelaar HSB ontwikkelt in nauw overleg met de gemeente plannen voor woningbouw in combinatie met een buurtsuper/kruidenier/winkelunits.

De initiatiefnemer/ontwikkelaar van het project is HSB Ontwikkeling BV. Voor algemene vragen over de bouwplannen verwijzen wij u daarom naar de website van HSB. De projectleiding bij de gemeente is in handen van Gerald Roerdinkveldboom, tel. 06 295 677 10, e-mail gerald.roerdinkveldboom@waterland.nl