Buurterstraat 2 Marken

Waar: 
Buurterstraat 2 op Marken
Wat: 
8 huurwoningen voor senioren
Stand van zaken: 

Voorbereiding aanvraag om omgevingsvergunning

Laatste update: 
19 oktober 2018

Onlangs is de samenwerkingsovereenkomst getekend tussen de gemeente Waterland en MPO voor de ontwikkeling van 8 huurappartementen voor senioren op de locatie Buurterstraat 2. Momenteel wordt de aanvraag om omgevingsvergunning voorbereid.

Het bouwplan omvat de bouw van 8 huurappartementen in het middensegment (€ 700 - € 1.000 p/m) voor senioren 55 +. Het complex wordt aardgasvrij en heeft een EnergiePrestatieCoëfficient (EPC) van nagenoeg 0. Dat betekent dat er evenveel energie wordt opgewekt als verbruikt (0 op de meter).

De globale plannng luidt als volgt:

4e kwartaal 2018 - indiening aanvraag omgevingsvergunning

1e kwartaal 2019 - start van de ruimtelijke procedure (omgevingsvergunning uitgebreide procedure)

3e kwartaal 2019 - start bouw

De projectontwikkelaar van het project is MPO BV. Voor meer (contact)informatie zie http://www.mulgroep.nl/

Voor vragen kunt u contact opnemen met de gemeentelijk projectleider, Gerald Roerdinkveldboom, via telefoonnummer (0299) 658 582 of g.roerdinkveldboom@waterland.nl (link stuurt een e-mail)