Buurterstraat 2 Marken

Waar: 
Buurterstraat 2 op Marken
Wat: 
Ontwikkeling van 8 huurwoningen voor senioren
Stand van zaken: 

Momenteel wordt de uitgebreide afwijkingsprocedure gevoerd om de omgevingsvergunning te kunnen verlenen. De gemeenteraad heeft daarvoor de vereiste verklaring van geen bedenkingen afgegeven.

Laatste update: 
20 augustus 2019

Het bouwplan omvat de bouw van 8 huurappartementen in het middensegment (€ 700 - € 1.000 p/m) voor senioren 55 +. Het complex wordt aardgasvrij en heeft een EnergiePrestatieCoëfficient (EPC) van nagenoeg 0. Dat betekent dat er evenveel energie wordt opgewekt als verbruikt (0 op de meter)

De globale plannnig luidt als volgt:

1e kwartaal 2019 - indiening aanvraag omgevingsvergunning
2e kwartaal 2019 - start van de ruimtelijke procedure (omgevingsvergunning uitgebreide procedure)
1e kwartaal 2020 - start bouw

Voor het plan wordt een uitgebreide afwijkingsprocedure van het bestemmingsplan gevoerd. De gemeenteraad heeft daarvoor de vereiste verklaring van geen bedenkingen afgegeven.

De projectontwikkelaar van het project is MPO BV. Voor meer (contact)informatie zie www.mulgroep.nl

Voor vragen kunt u contact opnemen met de gemeentelijk projectleider, Gerald Roerdinkveldboom, via telefoonnummer (0299) 658 582 of g.roerdinkveldboom@waterland.nl (link stuurt een e-mail)