Brede school De Havenrakkers Broek in Waterland

Waar: 
Aan het Nieuwland Broek in Waterland Noord
Wat: 
Vernieuwing school, verbreding met bibliotheek, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang
Stand van zaken: 

Opstelling definitief ontwerp voor de nieuwe school, voorbereiding tijdelijke huisvesting en duurzaamheidspact.

Laatste update: 
15 maart 2018

De architect is geselecteerd. Dit is geworden LKSVDD Architecten uit Enschede. Via ateliersessies wordt momenteel hard gewerkt aan het definitieve ontwerp van de brede school. Dit gebeurt in nauwe samenspraak met de gebruikers, het schoolbestuur, de Stichting Kinderopvang Waterland, bibliotheek Karmac, schooldirectie, leerkrachten en Medezeggenschapsraad. Tenslotte zijn de voorbereidingen gestart voor tijdelijke huisvesting van de school gedurende de (ver)bouw. Hiervoor is een locatieonderzoek gedaan. Momenteel wordt in overleg met gebruikers en duurzaamheidsorganisaties gewerkt aan een duurzaamheidspact. School en gymzaal worden nl. volledig verduurzaamd (gasloos en 0 op de meter). De verschillende relevante documenten treft u aan onder de tab downloads.

 

 

Het gebouw van obs De Havenrakkers is dringend toe aan vernieuwing en verduurzaming. Op het terrein van de school wordt een deel van de gebouwen gesloopt en nieuw gebouwd en een deel wordt grondig gerenoveerd en verduurzaamd. Verder wordt de gymzaal gerenoveerd en verduurzaamd. De school wordt verbreed met een bibliotheek, een peuterspeelzaal en de buitenschoolse opvang wordt flink uitgebreid. Ook wordt een centraal hart aan de school toegevoegd, met mogelijkheden voor exposities, uitvoeringen, ruimte voor de bieb, een podium etc.

1. definitief ontwerp – 1e kwartaal 2018

2. aanbesteding – 2e kwartaal 2018

3. contractvorming - 2e kwartaal 2018

4. start bouw – 3e kwartaal 2018

5. oplevering – zomervakantie 2019


Voor vragen over het project kunt u contact opnemen met de gemeente Waterland: Gerald Roerdinkveldboom (Projectleider), tel. (0299) 658 582, e-mail g.roerdinkveldboom@waterland.nl