Brede school De Havenrakkers Broek in Waterland

Waar: 
Aan het Nieuwland Broek in Waterland Noord
Wat: 
Vernieuwing school, verbreding met bibliotheek, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang en volledige verduurzaming
Stand van zaken: 

Uitwerking bouwbestek, tijdelijke huisvesting en duurzaamheidspact.

Laatste update: 
28 juni 2019

Het gebouw van obs De Havenrakkers is dringend toe aan vernieuwing en verduurzaming. Op het terrein van de school wordt een deel van de gebouwen gesloopt en nieuw gebouwd en een deel wordt grondig gerenoveerd en verduurzaamd. Verder wordt de gymzaal gerenoveerd en verduurzaamd. De school wordt verbreed met een bibliotheek, een peuterspeelzaal en de buitenschoolse opvang wordt flink uitgebreid. Ook wordt een centraal hart aan de school toegevoegd, met mogelijkheden voor exposities, uitvoeringen, ruimte voor de bieb, een podium etc.

De globale planning luidt op dit moment als volgt:

1e/2e kwartaal – aanbesteding van het werk
3e/4e kwartaal – contractvorming en bouwvoorbereiding
mei 2020 – start bouw
mei 2021 - oplevering

Het definitief ontwerp van de gebouwen is klaar en is afgestemd met gebruikers, welstandscommissie etc. Inmiddels is ook een aannemer geselecteerd, te weten Vaessen De gemeenteraad heeft de extra investeringen als gevolg van duurzaamheid goedgekeurd. Daarnaast wordt een duurzaamheidspact gesloten met gebruikers en duurzaamheidsorganisaties. Uitgangspunt is aardgasvrij (all-electric) en een EPC van maximaal 0 ("0 op de meter"). Dat kan door het isoleren van gebouwen, het gebruik van zonnepanelen en door vervanging van de installaties door warmtepompen. Tenslotte is overeenstemming bereikt met voetbalvereniging SDOB over het gebruik van het trainingsveld net ten noorden van de tennisvereniging, als plek voor een tijdelijk schoolgebouw. Tijdelijke huisvesting is noodzakelijk tijdens de bouwperiode van de school en gymzaal. Er wordt goed gekeken naar de verkeersveiligheid en de verkeersafwikkeling. Hieronder een filmpje van het ontwerp van de nieuwe Brede School Havenrakkers.

Voor vragen over het project kunt u contact opnemen met de gemeente Waterland: Gerald Roerdinkveldboom (Projectleider), tel. (0299) 658 582, e-mail g.roerdinkveldboom@waterland.nl